Caixa Popular

Logo ruralvía

 Valenciano
Buscador
Mapa Web

Caixa Popular presenta als seus socis cooperativistes els resultats de l'exercici 2015 en la seua Assemblea General27/05/2016

Fachada Caixa

Caixa Popular va celebrar ahir l'Assemblea General en la qual es van presentar als socis de la cooperativa les Memòries Anuals de l'entitat, tan Econòmica com a Social, així com els resultats més significatius de l'exercici 2015.

L'entitat s'ha consolidat com un referent en el sistema financer valencià que dia a dia creix en clients, en equip humà i en oficines. A més, ofereix un model de banca diferent, basada en la gestió per valors, amb equips molt professionalitzats i amb una forta implicació social i solidària.

L'acte, en què es van aprovar els Comptes Anuals, la Distribució de l'Excedent i es presentaren les Polítiques del Pla Estratègic de l'entitat financera, va reunir a més de 400 persones.

6,2 milions d'euros en 2015

L'entitat va tancar l'exercici 2015 amb un Benefici de 6,2 milions d'euros, després de realitzar unes dotacions de 12,8 milions d'euros. El Benefici, abans d'impostos també va experimentar un creixement del 18%, situant-se en un ràtio sobre ATM (ROA) del 0,46.

Caixa Popular va aconseguir uns Dipòsits d'1.267 milions d'euros, la qual cosa representa un increment del 15% pel que fa a l'any anterior.

La cooperativa va tornar a posicionar-se com una entitat referent a l'hora d'oferir finançament a les empreses, comerços, autònoms i famílies valencianes. Així, les Inversions Creditícies es van situar en 719,5 milions d'euros, la qual cosa implica un augment del 9% respecte a l'exercici anterior.

El Marge d'Interessos es va situar en finalitzar l'any en 28 milions d'euros, amb un increment del 9%, i el Marge Brut en 41,6 milions d'euros, un 3% menys que li obtingut l'any anterior. Aquest descens ve motivat pel nou pes del ROF (Resultat Operacions Financera) en el Marge Brut, concretament un 67% menys.

Les dotacions al Fons d'Insolvència de 12.8 milions d'euros, va situar la cobertura total de la Morositat, explicant els immobles adjudicats, en un 83,7%, amb un ràtio de mora del 9,14%.

Tendència positiva en l'exercici 2016

Amb els resultats del primer trimestre del 2016 Caixa Popular continua amb una tendència positiva, tant en Resultats, en creixement del Negoci com en Morositat, que segueix reduint-se.

En taxa interanual, en aquests primers mesos de l'exercici s'han incrementat en un 9% les Inversions Creditícies, també la Tresoreria ha augmentat en un 19% i els Dipòsits han crescut un 14%.

El ràtio de Morositat se situa en el 8,76%, amb una cobertura, explicant immobles, del 87%.

Caixa Popular - Maig 2016