Caixa Popular

Logo ruralvía

 Valenciano
Buscador
Mapa Web

Microcrèdits a persones emprenedores, acord entre Caixa Popular i l'Ajuntament de Catarroja15/11/2016

Emprenedors Catarroja

L’Ajuntament de Catarroja, a través de la primera Tinent d’Alcalde i regidora d’Impuls Econòmic, Lorena Silvent, ha signat un conveni amb Caixa Popular per a donar suport a la creació de projectes emprenedors i d'autoocupació desenvolupats a la localitat. Es tracta de concedir microcrèdits a les xicotetes empreses o persones que tinguen previst obrir un negoci comercial o empresarial a Catarroja. També a empreses de recent creació que desenvolupen la seua activitat en el municipi o la gerència de la qual siga del poble.

En concret les beneficiàries seran microempreses de menys de 10 treballadors, amb un volum de negoci inferior a un milió d’euros i que no estiguen participades en més d’un 25% per una gran empresa. Preferentment es concediran els microcrèdits a persones majors de 45 anys, llars monoparentals, dones, discapacitats o desocupats de llarga durada. L’import serà del 95% de la inversió a realitzar, amb un màxim de 30.000 euros.

Els projectes hauran de presentar-se a l’Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Catarroja, que després d'estudiar la proposta presentada pels interessats, i valorant el pla d'empresa del projecte, realitzarà un escrit en el qual indicarà sota el seu punt de vista la viabilitat o no del mateix. Els interessats presentaran els projectes per duplicat en la seua oficina més propera de Caixa Popular.

La iniciativa està destinada a ajudar a la cohesió social i millorar el desenvolupament econòmic de la població, per això s’iniciarà una campanya informativa per a totes les persones que estiguen interessades.

Caixa Popular - Novembre 2016