Caixa Popular

Logo ruralvía

 Valenciano
Buscador
Mapa Web

Caixa Popular s'adherix a la Campanya Pobresa Zero03/07/2015

Pobreza zero

Per acord unànime del Comité de Responsabilitat Social Corporativa, Caixa Popular s'ha adherit a la campanya Pobresa Zero, promoguda per la Coordinadora d'ONG per al Desenvolupament Espanya a nivell nacional i per la Coordinadora Valenciana d'ONGD a la Comunitat Valenciana que pretén implicar a tots els sectors de la societat civil en la lluita contra la pobresa d'una forma urgent, definitiva i eficaç.

La campanya pretén sensibilitzar a la societat civil sobre la pobresa, difondre en l'opinió pública la importància de donar passos en la lluita contra la pobresa, mobilitzar a la societat i influir en les polítiques de cooperació al desenvolupament.

Naix en 2005 com a resultat de l'incompliment dels compromisos adquirits en l'any 2000 en l'Assemblea General de Nacions Unides on es va aprovar la Declaració del Mil·lenni en la qual 189 caps d'estat i de govern es comprometien a fer tot el possible per a eradicar la pobresa, promoure la dignitat humana i la igualtat, i aconseguir la pau.

Com els objectius definits no s'han complit, Pobresa Zero hui dia segueix fent una crida a la societat civil perquè es mobilitze i pressione perquè els governs, a tots els nivells administratius, complisquen amb les seues promeses per a acabar com més prompte millor amb la pobresa i la desigualtat en el món.

Enrique Asensi, en representació de Pobresa Zero, i Jose M. Company, Director del Departament de Negoci-Màrqueting de Caixa Popular, formalitzaren l'adhesió a l'esmentada campanya.

Caixa Popular - Juliol 2015