Caixa Popular

Logo ruralvía

 Valenciano
Buscador
Mapa Web

Caixa Popular consolida el seu creixement amb un increment d'un 8% en beneficis25/10/2016

L'entitat es posiciona com a referent del sistema financervalencià

Caixa Popular es reafirma com a entitat de referència en el territorivalencià. L'entitat ha tancat el trimestre amb un Benefici de 4,58 milionsd'euros, la qual cosa suposa un increment del 8% respecte de l'any anterior, un ràtio sobre ATM (ROA) del 0,41.

L'entitat també ha incrementatelsseusDipòsits un 8% més, amb un total d'1.309 milionsd'euros. 

Tant el Marge d'Interessoscom a Marge Bruts'hanincrementat un 12%, pel que fa al mateixperíode en 2015, i se situen en 22,87 milionsd'euros i 33,78 milionsd'euros, respectivament. El Marge abans de Provisionsestà en 15,77 milionsd'euros, la qual cosa suposa un creixement del 21%. 

Caixa Popular manté les línies de finançament a empreses, comerços, autònoms i famíliesvalencianes. Les InversionsCrediticies han augmentat un 8% fins a aconseguirels 831 milionsd'euros. 

Les dotacions al Fonsd'Insolvència de 8,2 milionsd'euros, suposen un descens del 5% i situen el ràtio de mora en un 8,37%. 

Caixa Popular continua la política de gestiód'ajustos en despeses i millora de la competitivitat. La cooperativa de crèdithaaconseguit que el Ràtiod'Eficiènciaestiga a 30 de setembre en el 53,31%. 

A més, cada vegada sónmés les persones que aposten per una banca cooperativa i propera a les persones, ambaçò Caixa Popular ha aconseguitels 174.000 clients.

Caixa Popular - Octubre 2016