Caixa Popular

Logo ruralvía

 Valenciano
Buscador
Mapa Web

Els clients de Caixa Popular decidixen a quin projecte es destina el Fons d'Estalvi Solidari05/01/2016

 Solidario

Fins al pròxim 8 de gener els clients de Caixa Popular poden votar a través de la pàgina web de l'entitat (www.caixapopular.es) a quin projecte es destinarà el Fons d'Estalvi Solidari de què disposa. 

Un fons que gestiona la Xarxa per al finançament alternatiu Enclau, composta per diferents associacions valencianes i la fi de les quals és aconseguir un sistema socioeconòmic més just a través de la promoció i gestió de les finances alternatives, ètiques i solidàries.

En esta convocatòria Enclau ha seleccionat sis projectes:

• “Inclusió socioeconòmica de dones artesanes del fique de Colòmbia”.

• “Formació sanitària dirigida a joves com a motor de canvi i desenvolupament en Mboro Sud Mer, Senegal”.

• “També som part, també participem. Projecte d'integració d'infància amb discapacitat a Bolívia”.

• “Dret universal a l'energia: Formació per a combatre la Pobresa Energètica”.

• “+45: Ocupació. Porta a una nova vida”, a la Comunitat Valenciana.

• “Busques curro?”, a la Comunitat Valenciana.

El Fons d'Estalvi Solidari es nodrix amb la cessió dels clients de Caixa Popular del 50% dels interessos de la Llibreta i el Dipòsit Solidaris; i amb l'aportació directa que realitza la cooperativa de crèdit, que complementa l'import aportat pels estalviadors fins a arribar al 0,7% del saldo mitjà d'estos productes.
 

Caixa Popular - Gener 2016