Caixa Popular

Logo ruralvía

 Español
Buscador

Línia ICO Covid-19

rot

Com sempre i encara més ara, col·laborem per mantindre el teixit empresarial de les nostres àrees d’influència.

Sigues autònom, professional, pime o gran empresa, explica’ns el teu cas i analitzarem la teua necessitat de finançament. A través de la Línia ICO-COVID-19 s’obri una línia d’avals amb garantia de l’Estat per import de 100.000 M€ (primer tram de 20.000 M€) amb la finalitat de dotar de finançament de circulant les empreses i els autònoms per a pal·liar els efectes del COVID-19.

De cara a estudiar la vostra sol·licitud, i per a agilitar el màxim possible els terminis de resposta, podeu enviar un missatge a les següents adreces de correu electrònic:

- Si eres una empresa envia'ns un correu electrònic a bancaempresa@caixapopular.es indicant en l'assumpte "Línia ICO-COVID-19", i en el missatge les dades de l'empresa i l'oficina de Caixa Popular on eres client.

- Si eres un comerç o autònom envia'ns un correu electrònic a desenvolupamentdenegoci@caixapopular.es indicant en l'assumpte "Línia ICO-COVID-19", i en el missatge les teues dades personals (nom complet i NIF) i l'oficina de Caixa Popular on eres client.

També pots posar-te en contacte amb la teua oficina de Caixa Popular. Consulta les adreces i telèfons de les nostres oficines ací.

Estem a la vostra disposició per a resoldre qualsevol dubte o pregunta i per a ampliar la informació.

Quina és la finalitat d’aquesta Línia ICO-COVID-19?

Facilitar el manteniment de l’ocupació i pal·liar els efectes econòmics del COVID-19, tenint com a objectiu cobrir els nous préstecs i altres modalitats de finançament, així com les renovacions concedides a empreses i autònoms per a atendre les necessitats de finançament, com ara:

 • Pagaments de salaris.
 • Factures.
 • Necessitat de circulant.
 • Altres necessitats de liquiditat, incloent-hi les derivades de venciments d’obligacions financeres o tributàries.

Quines operacions poden ser avalades?

Nous préstecs i altres modalitats de finançament i renovacions d’operacions atorgats a autònoms i empreses que tinguen domicili social a Espanya i que s’hagen vist afectats pels efectes econòmics del COVID-19 sempre que els préstecs i les operacions hagen sigut formalitzats o renovats a partir del 18 de març de 2020.

AUTÒNOMS I MICROEMPRESES

< de 10 empleats
vendes inferiore a 2M€ o amb un total de Balanç General < a 2M€.

AVAL LÍNIA ICO COVID-19

Termini fins a 5 anys

Garantia del 80 %


PIMES

< de 250 empleats
vendes < inferiors a 50M€ o amb un total de Balanç General < a 43M€.

AVAL LÍNEA ICO
COVID-19

Termini fins a 5 anys

Garantia del 80%


GRANS EMPRESES

> 250 empleats y vendes
superiors a 50M€ o amb un total de Balanç General superior a 43M€.

AVAL LÍNIA ICO
COVID-19

Termini fins a 5 anys

Garantia del 70% per a noves operacions i 60% en renovacions.

Quin és l’import màxim dels préstecs per client que pot avalar aquesta Línia ICO-COVID-19?

En funció del règim aplicable d’acord amb la normativa de la Unió Europea:

media-play-symbol

Per a préstecs o renovacions d’un màxim d’1,5 milions d’euros en una o diverses operacions de préstec als autònoms i a les empreses, s’aplicaran les disposicions específiques del Reglament (UE) n. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de mínims, quan siga aplicable.

En aquest cas el principal de l’operació de préstec o altres modalitats de finançament, segons el règim de mínims aplicable, fins un màxim d’1.500.000€.

media-play-symbol

Per a préstecs per damunt d’1,5 milions d’euros o, quan no siga aplicable el règim de mínims, fins al màxim establit en el Marc Temporal d’Ajudes d’Estat de la Comissió Europea tant per a autònoms i empreses que reunisquen la condició de pime com per a empreses que no reunisquen la condició de pime.

L’aplicació del Marc Temporal d’Ajudes de la Unió Europea en aquests casos estableix uns límits sobre el principal de l’operació per a aquelles amb venciment posterior a 31.12.2020. Simplificant serien:

 • Doble de la massa salarial l’any 2019 (incloent-hi cotitzacions socials i cost del personal de les subcontractes exercides en les seus). 
 • 25 % de la facturació del 2019.
 • Necessitats de liquiditat degudament justificades i certificades per als pròxims:
  - PIME 18 mesos
  - No PIME 12 mesos.
 • Excepcions superiors condicionades degudament justificades.

Per a sol·licitar la Línia ICO-COVID-19, les empreses i els autònoms han de:

 • No figurar en situació de morositat en la consulta als fitxers de la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya (CIRBE) el 31 de desembre de 2019.
 • No estar subjectes a un procediment concursal amb data de 17 de març de 2020, bé per haver presentat sol·licitud de declaració de concurs o per donar-se les circumstàncies a què es refereix l’article 2.4 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, perquè el concurs siga sol·licitat pels seus creditors.
 • Quan siga aplicable el Marc Temporal d’Ajudes de la Unió Europea, no trobar-se en situació de crisi el 31.12.2019 d’acord amb els criteris establits en l’article 2 (18) del Reglament de la Comissió Núm. 651/2018, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior.

Des de quan i fins quan es poden sol·licitar garanties amb càrrec a la línia d’avals?

Es pot sol·licitar l’aval per als préstecs i les operacions subscrites amb autònoms i empreses formalitzats o renovats a partir del 18 de març de 2020 i fins al 30 de setembre de 2020.

El termini podrà ampliar-se, sempre en línia amb la normativa d’Ajudes d’Estat de la UE, per Acord del Consell de Ministres. 

Consulta'ns la línia de finançament ICO i les línies habilitades per Caixa Popular dins de la seua campanya “On toca estar” per a ajudar a mitigar els efectes de la crisi en l’economia valenciana provocada pel COVID-19.

Operacions subjectes a prèvia aprovació per part de l'entitat