Caixa Popular

Logo ruralvía

 Español
Buscador

AJEV i Caixa Popular s'uneixen per a facilitar el finançament de projectes de joves empresaris08/02/2017

A través d'aquest acord, Caixa Popular posa a la disposició de les empreses associades de AJEV una línia de finançament per un import global de 2 milions d'euros.

Convenio AJEV

L'Associació de Joves Empresaris de València i Caixa Popular han signat un acord de col·laboració amb l'objectiu de donar suport als projectes de joves empresaris a través del finançament. Caixa Popular recolzarà als joves empresaris a través de diverses línies de finançament:

  • Una línia de finançament per un import global de 2 milions d'euros ampliables, previ acord entre les parts. Tindran prioritat les operacions d'imports de fins a 150.000 € i se'ls aplicaran també les millors condicions possibles en línies ICO i convenis de Foment de l'Ocupació, Economia Social, entre altres.
  • Microcrèdits a emprenedors, per a aquelles empreses o persones físiques que tinguen previst obrir un negoci i també per a empreses de recentment creació. L'import màxim concedit serà fins al 95% de la inversió a realitzar, amb un màxim de 30.000 €.
  • Préstecs per a la millora d'estructures comercials i empresarials. Es concedirà un màxim de 50.000 €.

“El nostre objectiu és facilitar l'accés a finançament dels nostres associats, ja siguen empreses constituïdes o de recentment creació, per a fomentar en elles el creixement empresarial”, explica Jose Vicente Villaverde, president de AJEV.

Jose María Company, Director de Negoci i Màrqueting de Caixa Popular, va signar l’acord al costat de Villaverde. “Caixa Popular és una entitat bancària accessible i volem contribuir a facilitar l'accés a finançament de projectes empresarials viables”, indica Company. La col·laboració de l'entitat bancària amb AJEV s'ha mantingut al llarg dels anys, i actualment són patrocinadors també de la nova iniciativa de AJEV “Operació Consolida”, on Jose María Company també és ambaixador. “Anem en la línia de AJEV en el fet que volem donar suport a la consolidació empresarial, així que iniciatives com a Operació Consolida ens semblen tot un encert i és necessari col·laborar”, declara Jose María Company.

Caixa Popular - Febrer 2017