Caixa Popular

Logo ruralvía

 Español
Buscador

L'Associació Valenciana de Cooperatives de Crèdit col·laborarà amb l'IVF en la distribució de microcrèdits per a persones desocupades25/04/2019

Els aturats i subempleats de la Comunitat Valenciana que inicien una activitat empresarial podran accedir a préstecs de fins a 25.000 euros en unes condicions molt avantatjoses.

El director general del Institut Valencià de Finances (IVF), Manuel Illueca, ha subscrit un acord operatiu entre l'IVF i la Associació Valenciana de Cooperatives Crèdit (AVCC), on s'integra Caixa Popular, pel qual aquesta entitat passa a convertir-se en intermediari financer de l'IVF per a la posada en el mercat de microcrèdits per a persones desocupades.

Aquesta línia de crèdit forma part del Fons de Fons dissenyat pel Institut Valencià de Finances i està cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Social Europeu (FSE). El Programa Operatiu del FSE de la Comunitat Valenciana 2014-2020 preveu la possibilitat de crear instruments financers dirigits a persones desocupades que vulguen crear o desenvolupar la seua pròpia microempresa, facilitant d'aquesta manera la canalització del finançament cap a elles.

A aquest efecte, l'IVF ha creat un nou instrument financer a través del qual es vehicularan els recursos europeus i que a més es nodrirà de recursos propis de la Generalitat i de la iniciativa privada. En conjunt, s'ha estimat que a través d'aquesta línia de finançament es posarà en el mercat liquiditat per un valor superior als 12,6 milions d'euros.

Aquest Fons de Fons es destina a finançar nous projectes empresarials duts a terme per persones desocupades i subempleades de la Comunitat Valenciana que vulguen iniciar una activitat empresarial que puga considerar-se viable tècnica, econòmica i financerament.

Amb la signatura d'aquest acord, la Associació Valenciana de Cooperatives de Crèdit es converteix en intermediari de l'IVF en la posada en el mercat d'aquests crèdits, igual que IM Oportunitas, amb qui també es va subscriure un acord fa unes setmanes.

Condicions d'aquest finançament

Aquesta línia de finançament prestarà especial atenció a aquells col·lectius que es troben amb especials dificultats en l'àmbit laboral, com són les dones, els majors de 45 anys o les persones amb baixa formació. També es prioritzaran aquelles operacions dirigides a la creació d'empreses d'economia social.

Aquest nou instrument financer s'articula a través de microcrèdits la quantia dels quals oscil·larà entre els 5.000 i els 25.000 euros, amb unes condicions de preu molt avantatjoses i a un termini que pot oscil·lar entre els 3 i els 7 set anys, amb una manca màxima d'un any. Aquests préstecs permetran al beneficiari cobrir fins al 90% de les necessitats de finançament derivades de la creació i posada en marxa de l'activitat empresarial o professional.

Per a la distribució i posada en el mercat d'aquests préstecs s'ha buscat la col·laboració d'entitats financeres de marcat caràcter social, com són la Associació Valenciana de Cooperatives de Crèdit i IM Oportunitas.

Caixa Popular - Abril 2019