Caixa Popular

Logo ruralvía

 Español
Buscador

Caixa Popular i l'Ajuntament de Quart de Poblet amplien el nombre de col·lectius que es poden acollir als microcrèdits emprenedors 16/11/2017

Tindran preferència en la concessió, si compleixen els requisits, els majors de 45 anys, famílies monoparentals, joves, dones, persones amb discapacitat i aturats de llarga durada

L'Ajuntament de Quart de Poblet i Caixa Popular han renovat el conveni de col·laboració entre les dos institucions per al desenvolupament d'iniciatives emprenedores de creació d'autoocupació, i han reforçat ampliant el nombre de col•lectius ciutadans que poden beneficiar-se dels microcrèdits per a persones emprenedores, oferits per l'entitat bancària. L'alcaldessa, Carmen Martínez Ramírez, i el director de l'oficina de Caixa Popular en el municipi, Juan Gallur, han ratificat l'acord.

La creació d'aquesta línia de microcrèdits per a emprenedors i emprenedores, que es va iniciar fa tres anys, respon a la presa de consciència tant de la importància que té en el teixit social i econòmic de les poblacions la generació i suport de projectes emprenedors i d'autoocupació, com de la necessitat d'oferir vies de finançament per a aquelles persones que vulguen desenvolupar aquests projectes, segons recull el document.

Per a la concessió dels microcrèdits és necessari que la proposta arribe a Caixa Popular a través de l'Ajuntament, en concret, des del Centre d'Ocupació i Desenvolupament (CED) municipal, que emetrà un informe inicial sobre la viabilitat del projecte. L'entitat es compromet a la revisió i estudi de tots les operacions que els remeta el CED, acollides a aquesta línia de finançament, informant del resultat de l'estudi i, en cas que siga negatiu, treballant la busca de possibles alternatives amb el citat servei de l'Ajuntament.

Les persones beneficiàries, segons l'acord, són: microempreses o persones físiques que tinguen previst obrir un negoci d'índole comercial o empresarial a Quart de Poblet; veïns i veïnes del municipi que planegen iniciar un negoci en una altra localitat en la qual tinga una oficina Caixa Popular, i empreses de nova creació (les que han iniciat l'activitat dins dels tres mesos previs a la sol·licitud), radicades a Quart de Poblet o la gerència de la qual siga del municipi i l'activitat es desenvolupe en una altra població amb oficina de Caixa Popular.

S'entén com a microempresa aquella que té menys de 10 persones emprades, el seu volum de negoci és inferior a un milió d'euros o el Balanç General Anual inferior a 1,4 milions d'euros, i no està participada en més d'un 25% per una gran empresa.

En aquesta renovació del conveni, s'ha ampliat a majors de 45 anys els col·lectius ciutadans que, amb caràcter general, s'estableixen com a preferents per a la obtenció d'un d'aquests microcrèdits, sempre que complisquen els requisits. La resta són famílies monoparentals, joves, dones, persones amb discapacitat i aturats de llarga durada.

Aquests microcrèdits s'integren en les diferents actuacions que s'estan realitzant des del CED en la línia Opcions Iniciativa Emprenedora, com són; el servei d'assistència a emprenedors/res, conveni amb Fevecta per al desenvolupament i atenció a emprenedors/res i promoció de la cooperativa, formació, premis Q a la iniciativa emprenedora, ajudes econòmiques locals a l'emprenement i vivers d'empreses. Així mateix, segueix l'estratègia municipal de propiciar convenis amb empreses i altres institucions que afavorisquen la creació d'ocupació i oportunitats per a totes les persones, així com el desenvolupament socioeconòmic del municipi, en general.

Caixa Popular - Novembre 2017