Caixa Popular

Logo ruralvía

 Español
Buscador

La FIECOV i Caixa Popular creen uns premis d’investigació per a estudiants de secundària31/01/2018

La signatura d’aquest conveni posa en marxa un important estímul per a la pràctica investigadora en les escoles

La Federació d’Instituts Comarcals del País Valencià (FIECOV) i l’entitat Caixa Popular han signat un acord de col·laboració per a donar suport a la creació i organització d’uns premis d’investigació adreçats a estudiants valencians d’ensenyament secundari.

Aquest conveni permetrà posar en marxa una experiència innovadora per a l’alumnat dels centres d’Educació Secundària del País Valencià. Des de la FIECOV es pretén estimular en les escoles la pràctica investigadora, la curiositat, la sensibilització, el coneixement del medi i el compromís amb el nostre territori; aspectes, tots ells, en clara connexió amb els processos educatius i amb l’impuls d’importants valors pedagògics i morals.

Foment de la investigació del territori i del seu aspecte col·laboratiu

Des de la Federació es planteja l’organització d’una convocatòria adreçada a tots els centres d’ensenyament secundari del País Valencià per tal que l’alumnat realitze estudis i investigacions en qualsevol dels àmbits que els puguen interessar. Es busquen treballs col·laboratius, d’almenys tres estudiants, i dirigits per un o dos professors. Pel foment de la cooperació, instrument pedagògic fonamental, es crearà un premi especial per als projectes formats per alumnat de dos o més centres de la mateixa comarca.

La convocatòria es farà pública el proper mes de febrer, per a que els alumnes puguen treballar en els seus projectes al llarg del 2018. Els treballs s’hauran d’entregar a finals de novembre i els premis es lliuraran abans d’acabar l’any. Una comissió integrada per les entitats col·laboradores vetlarà pel correcte desenvolupament de la convocatòria i la FIECOV serà qui s’encarregue de tots els aspectes organitzatius.

Caixa Popular, el Magnànim i Escola Valenciana entre els col·laboradors

Caixa Popular porta en el seu ADN el foment de la cooperació, així com la vertebració i millora de la societat valenciana. Els premis són un estímul per fomentar fortament aquests valors.

La Institució Alfons el Magnànim, que ve col·laborant estretament amb la Federació, donant suport als diferents Instituts i Centres d’Estudis Comarcals valencians, s’ha compromès amb aquest nou repte amb els valencians i les valencianes més joves. També entitats com ara Escola Valenciana contribuiran a la difusió de la iniciativa per tot el territori valencià.

La Federació d’Instituts d’Estudis Comarcals del País Valencià és una organització que reuneix un conjunt d’entitats culturals de les comarques valencianes compromeses amb la investigació i divulgació científiques, així com al foment de les activitats artístiques i creatives.

Caixa Popular - Gener 2018