Caixa Popular

Logo ruralvía

 Español
Buscador

Cobraments


Posem nous mercats a l'abast de la seua mà facilitant-li els mitjans per a garantir-se el cobrament de les seues exportacions, anticipar el seu import i eliminar riscos i incerteses.

Imagen - Documentos, euro

Crèdits Documentaris

La millor forma de cobrir els riscos del mercat internacional. Evitarà el risc d'impagament del seu client, i fins i tot el Risc-País o el risc d'insolvència bancària. Evite sorpreses desagradables.

Imagen - Portátil, documentos

Eurocobrament


Un sistema veritablement còmode per a la tramitació del cobrament de les seues vendes a la Unió Europea. Els seus clients més propers seran també els més accessibles.

Imagen - Dinero

Remeses


Per a tramitar el cobrament dels seus xecs, efectes o documents comercials. Els cobraments rebuts seran ferms i definitius, evitant la possibilitat de rebre posteriors devolucions inesperades. Segur que hi ha un tipus de remesa que s'ajusta a les seues necessitats.

Imagen - Cheques

Negociació de Xecs

La manera més senzilla de fer efectiu el cobrament dels xecs rebuts, accedint als fons en un termini de temps mínim (posat que siga conforme). Una excel·lent opció per als seus millors clients.