Caixa Popular

Logo ruralvía

 Español
Buscador

Finançament

Cobrisca els desfasaments de tresoreria de la seua empresa i despreocupe’s pagant i cobrant a la seua major comoditat. Informe's sobre els tipus d'interès més competitius del mercat.

Imagen - Bola del mundo, caja cartón

Finançament Exportacions


Per a aportar solucions a les necessitats de la seua empresa, li convidem a accedir a les nostres línies de finançament per a empreses exportadores.

Imagen - Cajas apiladas

Finançament Importacions


El finançament d'importacions és un crèdit pur, a un únic venciment, que Caixa Popular atorga al seu client amb la finalitat d'atendre els pagaments de les seues operacions de comerç exterior relacionats amb la compra de mercaderies o la recepció d'un determinat servei per part d'un proveïdor estranger.

Imagen - Personas, cartel, divisas

Préstecs en Divisa


Permet disposar de fons en moneda diferent de l'euro, d'acord amb les necessitats del prestatari. Ideal per a qui obté ingressos regulars en la mateixa divisa del préstec.