Caixa Popular

Logo ruralvía

 Español
Buscador

Pot protegir els marges comercials de la seua empresa garantint que les fluctuacions dels tipus de canvi no li afecten. Segur que hi ha un producte que encaixa amb les seues necessitats.

Imagen - Divisa, dados

Comptes Multidivisa


Si la seua empresa realitza tant operacions d'importació com d'exportació.

Imagen - Divisas

Dipòsits Divises


La seua empresa pot permetre's mantenir fons ociosos?

Imagen - Contrato

Compravenda de divises


Mitjançant aquest producte la seua empresa pot cobrir el risc de canvi existent en les operacions de comerç internacional que hagen sigut contractades en divises diferents de l'euro.

Imagen - Puzzle

Opcions

Amb les opcions sobre el tipus de canvi, la seua empresa pot limitar el preu màxim/mínim de compra/venda de divises, aprofitant els moviments favorables del mercat, i amb un cost molt reduït.

Imagen - Portatil, acuerdo

Futurs


Els contractes de futurs són instruments financers que, en una de les seues modalitats permeten comprar o vendre divises a futur.