Caixa Popular

Logo ruralvía

 Español
Buscador
Imagen - Chica, negocio

Assegurança Multirisc del Comerç


El seu negoci és únic. En açò estem d'acord.

Imagen - Viga

Assegurança Multirisc Industrial


Producte que concentra en un sol contracte, les cobertures màximes de riscos externs i interns que pogueren afectar negativament a l'economia i als béns materials de xicotetes i mitjanes empreses (PIMES), existents en els sectors empresarials, familiars, explotacions generals o indústries de qualsevol tipus.

Imagen - Mobiliario oficina

Assegurança Multirisc oficines i despatxos


Aquesta assegurança protegeix dels efectes econòmics negatius que pogueren produir-se a l'entorn de l'oficina o negoci, provocats per causes que afecten a la seua oficina o despatx, tals com: incendis, robatoris, atracaments, trencament de cristalls o rètols, danys per aigua en les instal·lacions, danys en els equips electrònics, danys diversos, etc.

Imagen - Trigo

Assegurances Agràries


Perquè no podem oblidar els nostres orígens, tenim per a agricultors i ramaders un “planter” de solucions per a oferir a les explotacions una resposta als perjudicis econòmics ocasionats per les inclemències de la naturalesa.

Imagen - Robo

Assegurança de Robatori


Amb aquesta assegurança queden cobertes les pèrdues que l'Assegurat patisca per la desaparició, destrucció i deterioració dels objectes assegurats a conseqüència de robatori o intent de robatori comès per persones estranyes a la família i que no convisquen ni tinguen dependència amb el mateix, sempre que l'autor o autors hagueren penetrat en el local assegurat mitjançant escalament o de ganzúas, claus falses o altres instruments no destinats ordinàriament a obrir les portes.

S'entén per clau falsa fins i tot la clau legítima, sostreta al propietari.
 

Imagen - Maleta, avión, mundo

Assistència en Viatge


Tenir una bona assegurança de viatge li permetrà solucionar els seus problemes ràpidament en cas d'accident, una emergència o un imprevist.

Imagen - Invernadero

Assegurança d'Hivernacles


Assegurança Multirisc que garanteix la seguretat de les instal·lacions dedicades al creixement i protecció de plantes mitjançant l'ús d'energia solar i defensa de condicions climàtiques adverses. 
 

Imagen - Casco, guantes, protección

Assegurança Tot Risc de la Construcció


Assegurança destinada a cobrir els danys i pèrdues materials que es produïsquen en l'obra assegurada, quan siguen conseqüència directa d'una causa accidental i imprevisible, qualsevol que fóra el seu origen, fins i tot aquelles que es deguen a fenòmens de la naturalesa.