Caixa Popular

Logo ruralvía

 Español
Buscador
dos som cooperativa

Ara dos són cooperativa


Des de l'1 de gener de 2013 ja es poden crear a la Comunitat Valenciana cooperatives de treball integrades per dues persones.

Imagen - Documentos, gráfica

Principals diferències amb les empreses de capital


Vista ràpida de les principals diferències que ens podem trobar entre Empreses de Capital (S.A., S.L.) i les Cooperatives de Treball Associat

Cooperativa Trabajo

Requisits per a crear una cooperativa


Per a formar una Cooperativa de Treball Associat es necessita un mínim de dues persones físiques. El capital social mínim és de 3.000 euros. En cas d'un capital social major, en el moment de la constitució haurà d'aportar-se, almenys, un 25%. 

Som Cooperativa

Tràmits necessaris

Un recorregut pels diferents tràmits que ens anem a trobar a l'hora de constituir la nostra Cooperativa, com són els fiscals, legals, laborals, legalització de llibres, així com dels previs a la seua constitució.