Caixa Popular

Logo ruralvía

 Español
Buscador

Avís Legal

Informació general

CAIXA POPULAR- CAIXA RURAL COOP DE CREDITO V, amb domicili social en Avd. Juan de la Cierva 9 46980 Paterna ( València) és una Entitat de Crèdit, subjecta a la supervisió del Banc d'Espanya i inscrita en el seu registre amb el nº 3159, en el R.C.C.V. nº 419 i en R.c.cr. V. nº 37. En el Registre Mercantil tom 4.931 Gral. 2240 S.G.L.S. Fº 1, Fulla V-35.594. Inscripció 1ª

El seu CIF és el nombre F46090650 

Avís Legal

Les informacions contingudes en aquestes pàgines web tenen per finalitat facilitar el coneixement dels diferents productes i serveis oferits per CAIXA POPULAR- CAIXA RURAL COOP DE CRÈDIT V, ( d'ara endavant CAIXA POPULAR) així com prestar el servei ruralvía de Banca a Distància als clients de l'Entitat. Aquestes Informacions són les vigents a la data de l'última actualització i han de considerar-se com a indicatives per a l'usuari. 

Els continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos en la web i qualssevol altres connexes o vinculades a la mateixa estan dirigits a consumidors amb residència a Espanya. Per a qualsevol qüestió que puga sorgir sobre aquests continguts, activitats comercials, productes i serveis, serà aplicable la Legislació Espanyola sent competents igualment els Tribunals Espanyols. 

Els drets de propietat intel·lectual sobre el disseny, contingut i codis d'aquesta pàgina web són titularitat de CAIXA POPULAR, excepte en les informacions en què expressament s'indique el contrari, estant prohibides en tot cas la seua reproducció i distribució, excepte per a ús personal i privat, així com la seua manipulació en qualsevol forma, transformació i comunicació pública. Qualsevol ús no autoritzat del programari o del contingut d'aquesta pàgina web pot violar les lleis de Propietat Intel·lectual, Propietat Industrial, drets personals, drets de publicitat i de comunicació, i per tant, CAIXA POPULAR podrà exercir totes les accions civils o penals que corresponguen contra els qui lesionen els seus drets. 

CAIXA POPULAR es reserva tots els drets per a modificar, limitar o cancel·lar l'accés i continguts de la pàgina web en qualsevol moment, no assumint responsabilitat alguna sobre la seua actualització. Així mateix CAIXA POPULAR es reserva la facultat d'efectuar modificacions en la configuració o en la presentació del seu web.

CAIXA POPULAR declina qualsevol responsabilitat que poguera derivar-se de l'existència de problemes tècnics o fallades mecàniques en els equips informàtics produïts durant la connexió a Internet. CAIXA POPULAR no garanteix que l'accés a la web siga ininterromput ni respon que estiga lliure d'error o puga causar algun dany.

CAIXA POPULAR no es fa responsable de totes aquelles informacions incloses en aquestes pàgines i procedents de fonts alienes a la Entitat, ni dels continguts no elaborats per CAIXA POPULAR, no responent l'Entitat de cap conseqüència, dany o perjudici que poguera derivar-se de l'accés o ús de la informació. La inclusió en aquestes pàgines d'informes, butlletins o índexs elaborats per l’Entitat o per tercers, té una finalitat purament informativa, sense que, per tant, puguen considerar-se com a opinió o recomanació d'inversió. Així mateix CAIXA POPULAR rebutja tota responsabilitat sobre informacions o continguts de pàgines web de tercers connectades mitjançant enllaços (links) amb aquestes pàgines.

CAIXA POPULAR garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels usuaris i el seu tractament automatitzat d'acord amb la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal i la Clàusula de Protecció de Dades.

Els continguts fiscals s'han elaborat d'acord amb la normativa aplicable i les interpretacions de l'Administració Tributària a la data de la seua realització. En qualsevol cas CAIXA POPULAR no assumeix la responsabilitat de les interpretacions de l'usuari sobre la informació continguda. 

Privacitat web