Plans de Pensions i Previsió

El nivell de risc dels nostres Plans de Pensions oscil·la entre 2 i 6. és un indicador que mesura el risc del Pla de Pensions i es calcula sobre la base de dades històriques que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del Pla. A més, no hi ha garanties que la categoria indicada vaja a romandre inalterable i pot variar al llarg del temps. Pots consultar la informació relativa al nivell de risc dels nostres Planes de Pensions en www.caixapopular.es

Alertes de liquiditat

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

Planes de Pensiones y Previsión

No et quedes en la porta, entra i trobarās:

  • Experiència: 29 anys ajudant a planificar el futur.
  • Una āmplia gamma de Plans: que incorpora els nous Plans de Cicle de Vida, que adapten la seua distribució d'inversió a posicions cada vegada més conservadores segons s'acosta la teua jubilació, de la mā dels nostres experts.
  • Atractiva Rendibilitat: amb rendiments molt interessants des de la contractació.
  • Tracte Personalitzat i assessorament permanent: en totes les fases.
  • Simulador de Jubilació: planifica el teu millor futur per a mantindre el teu nivell de vida el dia de demā amb el nostre simulador i participa en el sorteig de 2 iPhone 8*.
  • Simulador de Prestacions: coneix de manera rāpida i senzilla les millors opcions de cobrament de la prestació i el seu impacte fiscal.
  • Plans amb Política d'Inversió Socialment Responsable.

I emporta't un magnífic regal

Informa't en la teua Oficina de Caixa Popular