Caixa Popular

Logo ruralvía

 Español
Buscador
Mapa Web

Traspassa els teus fons d´inversió

prel_traspasofondos_03

camaleon_azul

Gescooperativo Gestió Conservador FI        

Fons perfilat de caràcter conservador amb una inversió en renda variable que no excedirà del 20% de l'exposició total i la resta en renda fixa pública y/o privada.

• Nº de registre en n CNMV:2463

• Perfil del risc: 3. RISC MITJÀ/BAIX

 

camaleon_verde

Gescooperativo Gestió Moderat FI

Fons de Fons mixt de renda variable internacional en què la part invertida en renda variable no excedirà del 40% de l'exposició total.

• Nº de registre en  CNMV: 5034

• Perfil del risc: 4. RISC MITJÀ

 

camaleon_naranja

Gescooperativo Gestió Decidit FI

Amb un perfil decidit, invertix tenint en compte que el límit màxim d'inversió en renda variable és el 70% de l'exposició total.

• Nº de registre en  CNMV:2465

• Perfil del risc: 5. RISC MITJÀ/BAIX

 

camaleon_rojo

Gescooperativo Gestió Agressiu FI

Fons de Fons de renda variable internacional que invertix més del 75% de l'exposició total en renda variable.

• Nº de registre en CNMV: 5035

• Perfil del risc: 7. RISC ALT

 

prel_traspasofondos_06

*Brut de l'import traspassat.

Promoció vàlida des de l' 1 de maig fins al 30 de juliol de 2018, ambdós inclosos, per a traspassos de qualsevol fons no contractat amb Caixa Popular, fons per import mínim de 4.000EUR que tinguen com a destí els fons relacionats més amunt. Import màxim de la bonificació: 10.000 euros per partícip, pel conjunt de traspassos realitzats en el període de la campanya. L'abonament de la bonificació té la consideració de rendiment de capital mobiliari a l'efecte de IRPF i es realitzarà en els dos mesos següents a comptar de la data en què finalitza la campanya. Compromís mínim de permanència en el fons fins al 30/07/2021 en els fons subjectes a la promoció. Consulta la resta de les bases AQUÍ o en la teua oficina.

Consulta el fullet informatiu i documente dades fonamentals per a l'inversor disponible en les oficines de Caixa Popular, en els registres de CNMV i en  www.caixapopular.es.

El valor de les inversions en fons està subjecte a les fluctuacions del mercat i als riscos inherents a la inversió en valors.

Gestora: GESCOOPERATIVO, S.A.S.G.I.I.C.

Entitat Depositària: Banc Cooperatiu Espanyol SA