Caixa Popular

Logo ruralvía

 Español
Buscador

Tot el que necessites, a colp de clic sense passar per l'oficina

   

 Si tens problemes amb el teu usuari, targeta o un dubte urgent et podem ajudar. Fes clic ací

 

 

 Consultes

 Saldo i moviments de compte corrent i targetes                      
 Posició fons d'inversió i plans de pensions                     
 Duplicats de rebuts i extractes                  
 Transferències emeses/rebudes                  
 Estat de préstecs                 
 Localització caixers/oficines                 

 

 Operacions

       
 Disposició i ingrés d'efectiu          
 Efectuar transferències i traspassos             
 Pagament de rebuts no domiciliats              
 Pagament de tributs           
 Devolució de rebuts domiciliats           
 Domiciliació de rebuts            
 Compravenda de valors           
 Aportacions a plans de pensions i fons         
 Contractació de comptes i targetes          
 Contractació de depòsits, plans de pensions i fons         
 Acceptació de l'esborrany de l'IRPF           
 Sol·licitar moneda estrangera         
 Signatura a distància          
 Traspassos de targeta a compte            
 Bloqueig de targetes           
 Limitar operatives de targetes i operació           
 Apagar/encendre targetes           
 Servei d'avisos al mòbil           
 Recàrrega de mòbils            
 Servei DIMO (enviament diners al caixer)            
 Bizum