Caixa Popular

Logo ruralvía

 Español
Buscador

PSD2

Informació per a APIs

 

La regulació europea en matèria de pagaments, PSD2 (Payment Services Directive 2), permet als proveïdors de serveis de pagament a tercers, també coneguts com TPPs (Third Party Payment Service Providers), tindre accés els serveis de comptes de pagament de les entitats de crèdit sota la supervisió de l'Autoritat Bancària Europea.

Això suposa que tercers, autoritzats pels seus clients, podran accedir als seus comptes de pagament per a poder iniciar en el seu nom una transacció de pagament i/o recuperar l'estat i transaccions del compte amb la finalitat d'oferir serveis de valor afegit.

Caixa Popular oferirà l'accés als TPPs, a través de APIs obertes, als següents serveis:

 • Serveis d'iniciació de pagaments: que permeten als TPPs iniciar una ordre de pagament des d'un compte bancari que l'usuari té oberta en Caixa Popular.
 • Serveis d'informació sobre comptes: serveis en línia que permeten unificar en una sola plataforma tota la informació financera sobre una o diversos comptes de les quals és titular l'usuari, comptes que poden ser sol de Caixa Popular, o de Caixa Popular i d'una altra entitat.
 • Confirmació de saldo, que permeten als TPP confirmar que en el compte de pagament hi ha fons suficients. 

Els TPPs que complisquen amb els requisits de registre, autorització i supervisió per part de les autoritats competents de cada Estat, podran accedir a les APIs de Caixa Popular, les seues especificacions tècniques i entorn de proves a través del següent enllaç.

Enllaç a especificacions tècniques

  A continuació s'inclouen els contactes de Suport segons l'entorn d'accés:

  Sandbox

  Dades de contacte per a resoldre les consultes o incidències que es produïsquen durant el procés de configuració tècnica en l'entorn Sandbox:

  Atenció telefònica: 917282321

  Correu electrònic: psd2.sandbox.soporte@redsys.es

  Horari atenció telefònica: 12x5 (dilluns a divendres 08:00 h-20:00 h)

  Producció

  Dades de contacte per a resoldre consultes o incidències que es produïsquen a l'entorn de producció:

  Atenció telefònica: 917282321

  Correu electrònic: psd2.hub.soporte@redsys.es

  Horari atenció telefònica: 24x7 (dilluns a diumenge 00:00 h-23:59 h)

  Els TPP tindran habilitat en Caixa Rural un servei per a resoldre consultes o incidències, a través del correu electrònic següent: rsi_psd2@rsi.cajarural.com, amb un horari d'atenció 24x7 (dilluns a diumenge 00:00 h-23:59 h).