Caixa Popular

Logo ruralvía

 Español
Buscador

Govern Corporatiu i Política de Remuneracions

Estatuts Socials

Reglaments i Normes Internes dels Òrgans de Govern

Estructura Organitzativa: Línies de responsabilitat, funcions i prevenció de conflictes d'interés

Procediments Interns en relació amb els Riscos

Consell Rector

Comité de Nomenaments i Remuneracions

Comité Mixt d'Auditoria i Riscos i Director Unitat de Riscos

Col·lectiu identificat i Política de remuneracions

Avaluació de la idoneïtat