Caixa Popular

Logo ruralvía

 Español
Buscador

Caixa Popular connecta amb el vessant més digital dels seus clients a través de la seua estratègia de digitalització #CONECTAmos03/06/2020

 

Portar la innovació i la tecnologia al centre del negoci. Aquest és l’objectiu del Programa d’estratègia digital de Caixa Rural 2019-2022, que està implantat en Caixa Popular i la resta de les entitats del Grup. Un pla que posa el focus en la satisfacció de les necessitats de digitalització dels quasi cinc milions de clients del Grup.

La visió estratègica sobre la qual es materialitza el pla està vinculada a un posicionament de mercat dels canals digitals del Grup sota un model de negoci basat en una combinació adequada entre el món físic i el digital. Parteix de la base que els clients actuals operen i contracten de manera indistinta per tots dos canals i, per tant, cal dotar Caixa Popular i la resta de les caixes rurals dels mitjans necessaris per a oferir una experiència d’usuari integral i completa, tant en canals físics com digitals.

El pla preveu set grans línies de treball: renovació d’actius digitals; contractacions i cobertura funcional; nous canals d’interacció; noves propostes de valor; potenciació de la cultura digital; business intelligence (intel·ligència empresarial) i màrqueting digital.

La filosofia del Programa d’estratègia digital de Caixa Rural respon a la necessitat d’aprofitar al màxim les oportunitats que comporta la innovació tecnològica i situar-hi el client al centre.

#CONECTAmos

La proximitat que caracteritza Caixa Popular i el Grup Caixa Rural amb els seus clients quan es dirigeixen a les oficines s’extrapola al món digital a través de tot un ecosistema d’aplicacions, funcionalitats i serveis digitals que els permeten connectar amb l’entitat quan ho necessiten i on ho necessiten, sempre amb l’objectiu de millorar i facilitar el seu dia a dia.

Aquest és el sentit de #CONECTAmos, una invitació als clients a participar en la revolució digital en què està immersa la seua entitat. Un pas més en la humanització de la relació digital entitat-client, ja que, quan les persones connecten, es genera entre elles una relació de confiança mútua. Una confiança i una proximitat que en l’àmbit digital de l’entitat el Grup aconsegueix posant a la disposició dels seus clients eines financeres tecnològiques amb les quals poden sentir-se tan a prop com en el moment en què van a l’oficina.

Sobre Caixa Rural

Caixa Rural és un dels grups bancaris principals operants a Espanya. Té més de 2.700 oficines i 9.000 empleats en tot el territori nacional. Actualment, el Grup Caixa Rural està format per 29 caixes rurals, que suposen pràcticament totes les caixes rurals operants a Espanya.

Caixa Popular - Juny 2020