Caixa Popular

Logo ruralvía

 Español
Buscador

Caixa Popular presenta als seus socis cooperativistes els resultats de l'exercici 2016 en la seua Assemblea General04/04/2017

En 2017 Caixa Popular compleix 40 anys d'història

Caixa Popular ha celebrat la seua Assemblea General en la qual s'ha presentat als socis de la cooperativa les Memòries Anuals de l'entitat, tan Econòmica com a Social, així com els resultats més significatius de l'exercici 2016.

La cooperativa de crèdit és la primera entitat financera valenciana per actius. Tot un referent del sistema financer valencià, que, dia a dia, creix en clients, en equip humà, en oficines i en negoci.

L'acte en què es van aprovar els Comptes Anuals, la Distribució de l'Excedent i es van presentar les Polítiques del Pla Estratègic de l'entitat financera, va reunir a més de 500 persones.


8 milions d'euros en 2016

L'entitat va tancar l'exercici 2016 amb un Benefici de 8,05 milions d'euros, després de realitzar unes dotacions de 9,3 milions d'euros. El Benefici, abans d'impostos també va experimentar un creixement del 29%, situant-se en una ràtio sobre ATM (ROA) del 0,55.

Caixa Popular va aconseguir uns Dipòsits d'1.310 milions d'euros, la qual cosa representa un increment del 3% pel que fa a l'any anterior.

La cooperativa va mantenir una política activa a l'hora d'oferir finançament a les cooperatives, empreses, comerços, autònoms i famílies valencianes. Així, les Inversions Creditícies es van situar en 849 milions d'euros, la qual cosa implica un augment del 7% respecte a l'exercici anterior. El ràtio de mora es va situar en el 7,93%.

El Marge d'Interessos es va situar en finalitzar l'any en 30,47 milions d'euros i el Marge Brut en 45,03 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 8% en tots dos casos.


40 anys d'història cooperativa i valors

Caixa Popular compleix en 2017 el seu quaranta aniversari. La cooperativa va aprofitar la cita que reuneix a tots els socis per commemorar el seu 40 aniversari.

L'esdeveniment ho va acollir el Palau de Congressos, engalanat per a l'ocasió, i va comptar amb l'actuació d'un cor compost per més de 150 nens pertanyents a les Escoles cooperatives sòcies: Les Carolines, La Gavina, La Masia i La Nostra Escola Comarcal.