Caixa Popular

Logo ruralvía

 Valenciano
Buscador
Mapa Web

IDEAT i Caixa Popular signen dos convenis per al finançament de les PIMES i el desenvolupament d'iniciatives emprenedores08/02/2016

El primer conveni està dirigit a PIMES i autònoms amb una línia de crèdit inicial de dos milions d'euros. El segon conveni està dirigit a microempreses o persones físiques, que tinguen previst obrir un negoci, import dels microcrèdits és del 95% de la inversió a realitzar, amb un màxim de 30.000 €

 Idea\'t-Caixa Popular

Sent una de les finalitats d'IDEA'T la promoció empresarial de la localitat, resulta tasca fonamental la realització d'actuacions de cara a possibilitar l'establiment de les vies que faciliten l'accés al finançament extern d'empreses que possibiliten el desenvolupament de la seua activitat, per açò, IDEA'T i Caixa Popular han signat dos convenis per a afavorir la gestió financera, així com la millora de la capacitat productiva, l'eficiència i el creixement de les PIMES i negocis autònoms.

El primer conveni està dirigit a PIMES i autònoms amb una línia de crèdit inicial de dos milions d'euros que Caixa Popular implementarà reservant-se la facultat d'aprovar les diferents operacions segons el seu lliure criteri de decisió empresarial i d'anàlisi de risc.

El segon conveni està dirigit a microempreses o persones físiques, que tinguen previst obrir un negoci d'índole comercial o empresarial en l'àmbit geogràfic de la localitat de Torrent així com ciutadans de Torrent que tinguen previst iniciar un negoci comercial o empresarial en l’àrea d’actuació de l’entitat financera. L'import dels microcrèdits és del 95% de la inversió a realitzar, amb un màxim de 30.000€ que es destinaran exclusivament al foment de l’autoocupació i la inserció soci-laboral del beneficiari.

Per a la concessió d'aquests microcrèdits és necessari que la proposta arribe a Caixa Popular a través d'IDEA'T en la qual el titular de l'operació haja presentat la mateixa. Per la seua banda, Caixa Popular es compromet a la revisió i estudi de totes les operacions que arriben revisades per tècnics d'IDEA'T, acolliments a aquesta línia de finançament, informant-li a aquesta entitat del resultat de l'estudi i, en cas de ser negatiu, treballar amb ella en la cerca de possibles alternatives.
 

Caixa Popular - Febrer 2016