Caixa Popular

Logo ruralvía

 Español
Buscador
Imagen maquinaria de empresa

Lísing


El lísing és un arrendament financer, a mitjà o llarg termini, de béns d'equip o immobles destinats a finalitats empresarials o professionals. El client, al final del contracte, disposa d'una opció de compra per a adquirir el bé per un valor residual.