Caixa Popular

Logo ruralvía

 Español
Buscador

Segurs


Imagen - Chica, negocio

Segur Multirisc del Comerç


El seu negoci és únic. En açò estem d'acord.

Imagen - Robo

Seguro de Robo

Amb aquest segur queden cobertes les pèrdues que l'Assegurat patisca per la desaparició, destrucció i deterioració dels objectes assegurats a conseqüència de robatori o intent de robatori comès per persones estranyes a la família i que no convisquen ni tinguen dependència amb el mateix, sempre que l'autor o autors hagueren penetrat en el local assegurat mitjançant escalament, claus falses o altres instruments no destinats ordinàriament a obrir les portes.

S'entén per clau falsa fins i tot la clau legítima, sostreta al propietari.