Caixa Popular

Logo ruralvía

 Español
Buscador

RGA Valor

 

El Pla perfecte per als qui vulguen diversificar els seus estalvis entre la renda variable nacional i l'europea buscant rendibilitat a llarg termini beneficiant-se de la filosofia d'inversió “value" assumint les volatilitats que es puguen produir en el curt i mitjà termini. Inverteix almenys un 75% principalment en valors de renda variable espanyola i d'emissors europeus.

Més Info.