• Línia ICO Covid-19

  Hui i sempre AJUDANT a les nostres Empreses i Autònoms

  #Seguimambtu

  Línia ICO Covid19 - Mans unides representant el suport a Autònoms i Empreses pel Covid19
 • Gris oscuro
 • Quina és la finalitat d'aquesta Línia?

  Facilitar el manteniment de l'ocupació i pal·liar els efectes econòmics del COVID-19, tenint com a objectiu cobrir els nous préstecs i altres modalitats de finançament així com les renovacions concedides a empreses i autònoms per a atendre les necessitats de finançament com:

  • Pagaments de salaris
  • Factures
  • Necessitat de circulant
  • Altres necessitats de liquiditat, incloent les derivades de venciments d'obligacions financeres o tributàries

  Quines operacions poden ser avalades?

  Nous préstecs i altres modalitats de finançament i renovacions d'operacions atorgats a autònoms i empreses que tinguen domicili social a Espanya i que s'hagen vist afectats pels efectes econòmics del COVID-19 sempre que els préstecs i operacions hagen sigut formalitzats o renovats a partir del 18 de març de 2020.

   

  Quin és l'import màxim dels préstecs per client que pot avalar aquesta Línia?

  En funció del règim aplicable conforme a la normativa de la Unió Europea:

  • Per a préstecs o renovacions de fins a un màxim de 1,5 milions d'euros en una o diverses operacions de préstec a autònoms i empreses, s'aplicaran les disposicions específiques del Reglament (UE) n ° 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, quan siga aplicable.

  En aquest cas el principal de l'operació de préstec o altres modalitats de finançament segons el règim de minimis aplicable, fins a un màxim d'1.500.000€.

  • Per a préstecs per damunt de 1,5 milions d'euros, o quan no siga aplicable el règim de minimis, fins al màxim establit en el Marc Temporal d'Ajudes d'Estat de la Comissió Europea tant per a autònoms i empreses que reunisquen la condició de pime com per a empreses que no reunisquen la condició de pime. 

  L'aplicació del Marc Temporal d'Ajudes de la Unió Europea en aquests casos, estableix uns límits sobre el principal de l'operació per a aquelles amb venciment posterior a 31.12.2020. Simplificant serien:

  • Doble de la massa salarial en 2019, (incloent cotitzacions socials i cost del personal de les subcontractes exercides en les seus).
  • 25% de la facturació de 2019.
  • Necessitats de liquiditat degudament justificades i certificades per als pròxims:
   • PIME 18 mesos
   • No PIME 12 mesos.
  • Excepcions superiors condicionades degudament justificades.

  Per a sol·licitar aquesta línia les empreses i autònoms deuran:

  • No figurar en situació de morositat en la consulta als fitxers de la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya (CIRBE) a 31 de desembre de 2019.
  • No estar subjectes a un procediment concursal a data de 17 de març de 2020, bé per haver presentat sol·licitud de declaració de concurs, o per donar-se les circumstàncies a què es refereix l'article 2.4 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, perquè el concurs siga sol·licitat pels seus creditors.
  • Quan siga aplicable el Marc Temporal d'Ajudes de la Unió Europea no trobar-se en situació de crisi a 31.12.2019 conforme als criteris establits en l'article 2 (18) del Reglament de la Comissió Núm. 651/2018, de 17 de juny de 2014 pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior.

  Des de quan i fins quan es poden sol·licitar garanties amb càrrec a la Línia d'Avals?

  Es pot sol·licitar l'aval per als préstecs i operacions subscrites amb autònoms i empreses formalitzats o renovats a partir del 18 de març de 2020 i fins al 30 de setembre de 2020.

  El termini podrà ampliar-se, sempre en línia amb la normativa d'Ajudes d'Estat de la UE, per Acord de Consell de Ministres.

 • Ajuda i preguntes freqüents - Dos gestors de Caixa Rural resolent els dubtes i ajudant a clients de l'entitat