• Fent un traspàs d'un fons d'inversió a Caixa Popular

    T'abonem fins a un 2%*

    Promoció traspasse fons - persona jugant als escacs a la qual només se li veu la mà

Traspassa el teu fons d’inversió d’una altra entitat o suscriu amb diners en efectiu a qualsevol dels fons que participen en la promoció i aconsegueix: 

  • Bonificació del 2% brut sobre l'import traspassat/subscrit si, a més, fas suscripcions periòdiques mensuals en el fons per import mín. 100€.
  • Bonificació del'1% brut sobre l'import traspassat/subscrit en el cas de no fer suscripcions periòdiques en el fons.

M'INTERESSA

Fons subjectes a la promoció

Bases de la promoció


*Promoció vàlida des de l'1 d'octubre fins al 31 de desembre de 2020, tots dos inclosos, per a traspassos o suscripcions en fons per un import mínim de 5.000 € que tinguen com a destinació els fons relacionats més amunt. Import màxim de la bonificacióì: 8.000 euros per partícip, pel conjunt de traspassos o suscripcions efectuats en el període de la campanya. L’abonament de la bonificacióì té la consideracióì de rendiment de capital mobiliari a l’efecte d’IRPF i es farà amb periodicitat anual per un import equivalent del 0,25 % anual (si el client participant en la promoció opta a la bonificació d’un 1 % brut) o del 0,50% anual (si el client participant en la promoció opta a la bonificació d’un 2 % brut), el primer abonament s’efectua entre el 01/02/2021 i el 15/02/2021 i els abonaments següents en febrer del 2022, en febrer del 2023 i en febrer del 2024. Període mínim de permanència de 48 mesos, fins al 31/12/2024 segons la data de contractació. Consulta la resta de les bases en la teua oficina o en www.caixapopular.es

Consulta el fullet informatiu i el document de dades fonamentals per a l’inversor de fons disponible en les oficines de Caixa Popular, en els registres de CNMV i en www.caixapopular.es

El valor de les inversions en fons està subjecte a les fluctuacions del mercat i als riscos inherents a la inversió en valors.

Gestora: GESCOOPERATIVO, S.A.S.G.I.I.C.

Entidad Depositaria: Banco Cooperativo Español SA.

Aut. SAMEF 07/05/2020