• Tarifa Plana Multitranquil·litat

    Pots guanyar fins a 500€*

    familia jugando

Agrupa les teues asseegurances i beneficia't d'unatargeta regal* de fins a 500€,

Amb la Tarifa Plana Multitranquil·litat** de Caixa Popular, segons les pòlisses contractades.

*Des del 15 de setembre fins al 31 de desembre de 2020 els clients, entenet per client a una persona física, que contracten entre 1 i 5 assegurances en promoció, segons les condicions establides, obtindran una Targeta Visa Regal de Caixa Popular. Es permeten únicament dos contractes agrupats pertanyents a la mateixa assegurança. L'import de la Targeta Visa Regal s'establià en funció del nombre d'assegurances agrupades i s'entregarà una única targeta per contractant, que es podrà usar en tots els comeros que admeten Visa, i la targeta tindrà una caducitat de sis mesos. Per obtindre la targeta regal, cal el finançament de les primes de les assegurances contractades en promoció a través del Servei Tarifa Plana Multitranquil·litat. Queden exclosos reemplaçaments d'assegurances de nova contractació.

Les assegurances promocionades i l'import de pagament anual mínim per a accedir a la Targeta Regal, tenint en compte que seran finançats mitjançant el Servei Tarifa Plana Multitranquil·litat i necessàriament seran contractes anual renovables, són: assegurances multirisc de la llar amb un pagament de 150€, decessos amb un pagament de 150€, assegurança d'accidents amb un pagament de 100€ i incapacitat temporal amb un pagament de 200€ contractades amb RGA Seguros Generales Rural SA de Seguros y Reaseguros, amb CIF A-78524683 i clau de la DGSFP C-616. Assegurances de vida ris RuralProtecció i RuralVital amb un pagament de 200€, contractades amb RGA Rural Vida SA de Seguros y Reaseguros, amb CIF A-78229663 i clau de la DGSFP C-595. Assegurança de comerç, el prenedor de la qual és persona física, ab un pagament de 200€. Assegurança de l'automòbil amb un pagament de 200€, contractada amb: Liberty Seguros Compañía de Seguros y Reaseguros SA amb CIF A-48037642 i clau de la DGSFP C-0467, Reale Seguros Generales SA amb CIF A78520293 i  clau de la DGSFP C-0613, i Mapfre España amb CIF A-28141935 i clau de la DGSFP C-0058. Promoció subjecta a contracte de permanència. L'import de la Targeta Regal té la consideració de rendiment de capital mobiliari, subjecte a la retenció establida en la legislació vigent en el moment del lliurament de la Targeta Regal. Consulta la resta de les condicions en les Bases de la promoció, a la teua dsposició en la teua oficina de Caixa Popular.

La comercialització es du a terme a través d'RGA Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculados, amb domicili a Madrid, C/ Basauri 14, CP 28023, amb CIF A-79490264 i clau de la DGSFP OV-0006. Caixa Popular pertany a la xarxa de distribució de RGA Mediación OBSV SA. Consulteu les entitats asseguradores amb que RGA Meidaicón manté un contracte d'agpencia d'assegurances en www.segurosrga.es/entidades_tontrato_rga_mediacion.pdf

**El Servei de Tarifa Plana Multitranquilidad és un sistema per a l'ajornament en 12 mesos que permetrà incloure cada assegurança al seu venciment o en la pròpia contractació i realitzar el pagament en 12 quotes iguals, sense interessos, comissions ni costos addicionals amb una TAE del 0%. 
El servei s'instrumentarà a través d'una targeta de crèdit virtual destinada exclusivament a aquest efecte, sense cap cost d'emissió ni manteniment. Per a accedir al servei, l'import total de les primes netes anuals ha de ser d'almenys 240 €, el prenedor del segur siga titular de la targeta i la forma de pagament de les pòlisses siga anual. Finançament subjecte a aprovació prèvia. El Servei tarifa Plana Multitranquilidad inclou: Assegurances de Vida Risc contractats amb RGA Rural Vida S. a. d'Assegurances i Reassegurances, amb CIF A-78.229.663 i clau de la DGSFP C-595. Assegurances de Llar, Decessos, Accidents, Comerç, Caçador i Incapacitat temporal contractats amb RGA Assegurances Generals Rural S. a. d'Assegurances i Reassegurances, amb CIF A-78.524.683 i clau de la DGSFP C-616. Assegurances d'Automòbil contractats amb: Liberty Seguros companyia d'Assegurances i reassegurances S. a. amb CIF A-48037642 i clau de la DGSFP C-0467, Reale Assegurances generals, S. a. amb CIF A78520293 i clau de la DGSFP C-0613 i Mútua De Tenerife, Mútua d'Assegurances i reassegurances a Prima fixa amb CIF G-38004297 i clau de la DGSFP M-0216.

***Només una deles assegurances agrupades podrà haber estat contractat amb anterioritat a aquesta promoció.

Aut. SAMEF 17/09/2020