1/6

Aquest nombre és indicatiu del risc del producte, en què 1/6 és indicatiu de menys risc i 6/6 de més risc.