• 1/6

    Aquest nombre és indicatiu del risc del producte, en què 1/6 és indicatiu de menys risc i 6/6 de més risc.

    L'Entitat està adherida al Fons de Garantia de Depòsits Español d'Entitats de Crèdit. El Fons garanteix els depòsits en diners fins a 100.000 euros, per titular i entitat.

  • En Marxa Estiu

    Salvem els nostres oceans de plàstics cuidant el medi ambient

    En marxa Estiu - Balena envoltada de plàstics

Estalviar pot ser divertit i ecològic alhora.

Aprén amb el Club En marxa a viure sense plàstics, cuidant dels nostres oceans i del medi ambient.

Si obris un compte En marxa t'estaràs fent soci del club i podràs portar-te aquesta fantàstica botella reutilitzable *

Promoció vàlida per a noves obertures de llibretes o comptes En marxa (de 0-14 anys). Promoció vàlida des del 6 de juliol fins a fi d'existències (1.210 unitats) de les següents entitats: Caixa Rural Galega, Caixa Rural de Terol, Caixa Rural de Sòria, Caixa Popular, Caixa Rural de Jaén, Caixa Rural de Gijón i Banc Cooperatiu Espanyol.
Aquest producte constitueix un rendiment de capital mobiliari en espècie a l'efecte d'IRPF subjecte a ingrés a compte segons la legislació vigent. No existeix retribució en efectiu per a aquest producte.

Aut. SAMEF 19/06/2020