• 1/6

    Aquest nombre és indicatiu del risc del producte, en què 1/6 és indicatiu de menys risc i 6/6 de més risc.

    L'Entitat està adherida al Fons de Garantia de Depòsits Español d'Entitats de Crèdit. El Fons garanteix els depòsits en diners fins a 100.000 euros, per titular i entitat.

 

NOMÉS PER TINDRE LA NÒMINA DOMICILIADA EN CAIXA POPULAR, POTS GUANYAR...

Un any d'hipoteca o Lloger!

 

Domicilia la teua nòmina en Caixa Popular durant el mes de juliol i entraràs en el sorteig.

I si ja la tens domiciliada, lògicament, tu també participes.

Cada mes, et donarem més alegries.

 

Bases Promoció

 

A més, beneficia't de tots estos avantatges:

 

Aut. CHEAP 09/02/2024