1/6

Aquest nombre és indicatiu del risc del producte, en què 1/6 és indicatiu de menys risc i 6/6 de més risc.

L’entitat està adherida al Fons de Garantia de Depòsits Espanyol d’Entitats de Crèdit. El Fons garanteix els depòsits en diners fins a 100.000 euros, per titular i entitat.

L’indicador de risc fa referència exclusivament a la llibreta ‘En marxa’

Saps que 931 milions de tones d’aliments acaben en el fem cada any?

Apúnta't al canvi!

 

També estalviem quan no malgastem

I estalvia amb el teu compte o la teua llibreta En marxa i podràs participar en el sorteig d’un fantàstic viatge a Disneyland Paris*** de 4 dies i 3 nits.

¿Cómo puedo participar?

 

Participar-hi és molt senzill, per cada increment de 50 €** de saldo mitjà mensual en el teu compte En marxa durant els mesos de la promoció*, rebràs una participació per al sorteig i 5 participacions extra per als clients nous. Com més participacions tingues, més possibilitats tindràs de guanyar aquest magnífic viatge. 


Alerta, que les disminucions de saldo resten participacions!

 

 


*Promoció vàlida de l’1 de desembre al 29 de febrer de 2024 per a clients del Club En marxa (0-14 anys). El compte i/o la llibreta En marxa no té retribució en efectiu. Consulta les bases de la promoció o en la teua oficina. 

**Estalvi provinent de diners nous, per la qual cosa no s’inclouen traspassos entre comptes i/o llibretes de la mateixa entitat ni ingressos derivats del venciment o la cancel·lació de depòsits a termini o altres productes contractats en l’entitat. Sempre ha de suposar un increment de 50 € sobre el saldo mitjà mensual del compte a l’inici de la campanya.

***Aquest producte constitueix un guany patrimonial en espècie a efecte de l’IRPF subjecte a ingrés a compte segons la legislació fiscal vigent.

 

Aut. CHEAP 29/11/2023