• Caixa Popular

    Avís Legal

    Novedades - Bosque de pinos con un cielo azul

Informació general

  • Denominació social: Caixa Popular - Caixa Rural Coop de Crédito V
  • Domicili: Avda. Juan de la Cierva, 9. Parque Tecnológico, 46980, Paterna (Valencia)
  • Correu electrònic: info@caixapopular.es
  • Dades Registre Mercantil: inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 4.931, Folio 1, Hoja número V-35.594
  • Número de registre d'entitats del Banc d'Espanya (NRBE): 3159
  • CIF: F46090650

Avís Legal

Les informacions contingudes en aquestes pàgines web tenen per finalitat facilitar el coneixement dels diferents productes i serveis oferits per Caixa Popular, així com prestar el servei ruralvía de Banca a Distància als clients de l'Entitat. Aquestes Informacions són les vigents a la data de l'última actualització i han de considerar-se com a indicatives per a l'usuari.

Els continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos en la web i qualssevol altres connexes o vinculades a la mateixa estan dirigits a consumidors amb residència a Espanya. Per a qualsevol qüestió que puga sorgir sobre aquests continguts, activitats comercials, productes i serveis, serà aplicable la Legislació Espanyola sent competents igualment els Tribunals Espanyols. 

Els drets de propietat intel·lectual sobre el disseny, contingut i codis d'aquesta pàgina web són titularitat de Caixa Popular, excepte en les informacions en què expressament s'indique el contrari, estant prohibides en tot cas la seua reproducció i distribució, excepte per a ús personal i privat, així com la seua manipulació en qualsevol forma, transformació i comunicació pública.

Qualsevol ús no autoritzat del programari o del contingut d'aquesta pàgina web pot violar les lleis de Propietat Intel·lectual, Propietat Industrial, drets personals, drets de publicitat i de comunicació, i per tant, Caixa Popular podrà exercir totes les accions civils o penals que corresponguen contra els qui lesionen els seus drets.

Caixa Popular es reserva tots els drets per a modificar, limitar o cancel·lar l'accés i continguts de la pàgina web en qualsevol moment, no assumint responsabilitat alguna sobre la seua actualització. Així mateix Caixa Popular es reserva la facultat d'efectuar modificacions en la configuració o en la presentació del seu web.

Caixa Popular declina qualsevol responsabilitat que poguera derivar-se de l'existència de problemes tècnics o fallades mecàniques en els equips informàtics produïts durant la connexió a Internet. Caixa Popular no garanteix que l'accés a la web siga ininterromput ni respon que estiga lliure d'error o puga causar algun dany.

Caixa Popular no es fa responsable de totes aquelles informacions incloses en aquestes pàgines i procedents de fonts alienes a la Entitat, ni dels continguts no elaborats per Caixa Popular, no responent l'Entitat de cap conseqüència, dany o perjudici que poguera derivar-se de l'accés o ús de la informació. La inclusió en aquestes pàgines d'informes, butlletins o índexs elaborats per l’Entitat o per tercers, té una finalitat purament informativa, sense que, per tant, puguen considerar-se com a opinió o recomanació d'inversió. Així mateix Caixa Popular rebutja tota responsabilitat sobre informacions o continguts de pàgines web de tercers connectades mitjançant enllaços (links) amb aquestes pàgines.

Caixa Popular garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels usuaris i el seu tractament automatitzat d'acord amb la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal i la Clàusula de Protecció de Dades.

Els continguts fiscals s'han elaborat d'acord amb la normativa aplicable i les interpretacions de l'Administració Tributària a la data de la seua realització. En qualsevol cas Caixa Popular no assumeix la responsabilitat de les interpretacions de l'usuari sobre la informació continguda.

Privacitat web