• Caixa Popular

    Avís Legal

    Novedades - Bosque de pinos con un cielo azul

Informació general

Caixa Popular, Caixa Rural Coop. de Crèdit V, amb domicili social en Avda. Juan de la Cierva, 9. Parque Tecnológico, 46980, Paterna (Valencia), és una Entitat de Crèdit, subjecta a la supervisió del Banc d'Espanya i inscrita en el seu registre amb el nº 3159. La seua duració és indefinida i està inscrita en el Registre Mercantil Valencia, tom 4.931, Foli 1, Fulla V-35.594.

El seu CIF és (F46090650)

Avís Legal

Les informacions contingudes en aquestes pàgines web tenen per finalitat facilitar el coneixement dels diferents productes i serveis oferits per Caixa Popular, així com prestar el servei ruralvía de Banca a Distància als clients de l'Entitat. Aquestes Informacions són les vigents a la data de l'última actualització i han de considerar-se com a indicatives per a l'usuari.

Els continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos en la web i qualssevol altres connexes o vinculades a la mateixa estan dirigits a consumidors amb residència a Espanya. Per a qualsevol qüestió que puga sorgir sobre aquests continguts, activitats comercials, productes i serveis, serà aplicable la Legislació Espanyola sent competents igualment els Tribunals Espanyols. 

Els drets de propietat intel·lectual sobre el disseny, contingut i codis d'aquesta pàgina web són titularitat de Caixa Popular, excepte en les informacions en què expressament s'indique el contrari, estant prohibides en tot cas la seua reproducció i distribució, excepte per a ús personal i privat, així com la seua manipulació en qualsevol forma, transformació i comunicació pública.

Qualsevol ús no autoritzat del programari o del contingut d'aquesta pàgina web pot violar les lleis de Propietat Intel·lectual, Propietat Industrial, drets personals, drets de publicitat i de comunicació, i per tant, Caixa Popular podrà exercir totes les accions civils o penals que corresponguen contra els qui lesionen els seus drets.

Caixa Popular es reserva tots els drets per a modificar, limitar o cancel·lar l'accés i continguts de la pàgina web en qualsevol moment, no assumint responsabilitat alguna sobre la seua actualització. Així mateix Caixa Popular es reserva la facultat d'efectuar modificacions en la configuració o en la presentació del seu web.

Caixa Popular declina qualsevol responsabilitat que poguera derivar-se de l'existència de problemes tècnics o fallades mecàniques en els equips informàtics produïts durant la connexió a Internet. Caixa Popular no garanteix que l'accés a la web siga ininterromput ni respon que estiga lliure d'error o puga causar algun dany.

Caixa Popular no es fa responsable de totes aquelles informacions incloses en aquestes pàgines i procedents de fonts alienes a la Entitat, ni dels continguts no elaborats per Caixa Popular, no responent l'Entitat de cap conseqüència, dany o perjudici que poguera derivar-se de l'accés o ús de la informació. La inclusió en aquestes pàgines d'informes, butlletins o índexs elaborats per l’Entitat o per tercers, té una finalitat purament informativa, sense que, per tant, puguen considerar-se com a opinió o recomanació d'inversió. Així mateix Caixa Popular rebutja tota responsabilitat sobre informacions o continguts de pàgines web de tercers connectades mitjançant enllaços (links) amb aquestes pàgines.

Caixa Popular garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels usuaris i el seu tractament automatitzat d'acord amb la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal i la Clàusula de Protecció de Dades.

Els continguts fiscals s'han elaborat d'acord amb la normativa aplicable i les interpretacions de l'Administració Tributària a la data de la seua realització. En qualsevol cas Caixa Popular no assumeix la responsabilitat de les interpretacions de l'usuari sobre la informació continguda.

Privacitat web