• Caixa Popular

    Normativa Valors

    Novedades - Bosque de pinos con un cielo azul

Com a conseqüència de la Reforma del Sistema de Registre, Compensació i Liquidació de Valors derivada del Reial decret 878/2015, informem els titulars d’un contracte de custòdia i administració d’instruments financers que, a partir del 27 d’abril de 2016, els serà aplicable el Reglament de BME Clearing S. A. i altra normativa reguladora del Sistema de Compensació, Liquidació i Registre de Valors, que posem a la vostra disposició.