• Caixa Popular

    Normativa Emir

    Novedades - Bosque de pinos con un cielo azul

Benvolgut client,

El Reglament (UE) núm. 648/212 de 4 de juliol de 2012 (també conegut com a EMIR, European Market Infraestructure Regulation) és la normativa europea que regula la contractació i el registre de les operacions de derivats.

L’objectiu és dotar aquests productes d’un marc regulador que aporte seguretat i transparència a l’operativa de derivats.

Aquesta norma regeix i genera obligacions per a totes les persones jurídiques que contracten un derivat financer.

Si voleu conéixer els aspectes més rellevants d’aquesta norma, cliqueu en "Més informació Normativa EMIR".

Més informació Normativa Emir