• Caixa Popular

    Informació per a inversors

    Novedades - Bosque de pinos con un cielo azul

 

Informes anuals: Dades econòmiques, documentació legal i d’altres

En els informes anuals de Caixa Popular trobareu tota la informació rellevant sobre la nostra entitat.

 

Informació de rellevància prudencial

En el document d’informació amb rellevància prudencial, Caixa Popular fa públic determinats continguts relacionats amb el vostre perfil de risc, d’acord amb el que s’estableix en el capítol onzé de la Circular 3/2008 del Banc d’Espanya.

Informació per a socis