• Caixa Popular

    Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS)

    Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)

Treballem en l’assoliment dels Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS) i de l’Agenda2030 per demostrar el nostre suport incondicional a resoldre tots els problemes del planeta i a construir un món millor per a les generacions esdevenidores.

Com a prova de la integració i de la col·laboració de l’entitat en aquests objectius, Caixa Popular ha fet una anàlisi dels 17 objectius i de les 169 metes.

Els objectius amb què Caixa Popular es vol comprometre i es compromet fins que es complisca l’Agenda 2030 són:

Treballa i col·labora en la promoció de la seguretat i la salut laboral i en el benestar dels seus treballadors.
Promou sistemàticament plans i programes per a la formació i l’educació del col·lectiu de treball, dels clients i de la resta dels grups d’interés.
Estableix polítiques i mesures per a obtindre la igualtat de gènere i la inclusió.
Gestiona el talent i proporciona una faena i un nivell de responsabilitat per obtindre la passió i el compromís més alts de les persones de l’entitat.
Col·labora en el desenvolupament i la consolidació d’empreses, comerços, autònoms i famílies, de manera que genera oportunitats d’ocupació i riquesa a la Comunitat Valenciana.
Dissenya i desenvolupa programes en aliança, productes i serveis per a persones amb molts pocs recursos econòmics i la promoció de l’accessibilitat financera.
Advoca per l’enfortiment de la societat civil i la cohesió social a través del suport a l’associacionisme.
Treballa a aconseguir consums responsables en totes les seues oficines i ofereix productes i serveis sostenibles o de suport a la societat.
Col·labora en la mitigació del canvi climàtic en l’objectiu mundial de transició vers una economia baixa en carboni.
Defineix com a estratègia corporativa la participació, activa, implicada i de valor en iniciatives, associacions i equips per a fomentar els ODS i la sostenibilitat i la responsabilitat.