• Caixa Popular

  PSD2

  Novedades - Bosque de pinos con un cielo azul

Informació per a les API (Mecanisme principal d’accés)

La regulació europea en matèria de pagaments, PSD2 (Payment Services Directive 2), permet als proveïdors de serveis de pagament a tercers, també coneguts com a TPP (Third Party Payment Service Providers), tindre accés als serveis de comptes de pagament de les entitats de crèdit sota la supervisió de l’Autoritat Bancària Europea.

Això suposa que tercers, autoritzats pels seus clients, podran accedir als seus comptes de pagament per a poder iniciar en nom seu una transacció de pagament i/o recuperar l’estat i les transaccions del compte amb la finalitat d’oferir serveis de valor afegit.

Caixa Popular oferirà l’accés als TPP, a través d’API obertes, als serveis següents:

 • Serveis d’iniciació de pagaments: que permeten als TPP iniciar una ordre de pagament des d’un compte bancari que l’usuari té obert en Caixa Popular.

 • Serveis d’informació sobre comptes: serveis en línia que permeten unificar en una sola plataforma tota la informació financera sobre un o diversos comptes de què és titular l’usuari.

 • Confirmació de saldo, que permet als TPP confirmar que en el compte de pagament hi ha prou fons.

Els TPP que complisquen els requisits de registre, autorització i supervisió per part de les autoritats competents de cada Estat, podran accedir a les API de Caixa Popular, les especificacions tècniques corresponents i l’entorn de proves a través de l’enllaç següent.

Especificacions tècniques

A continuació, s’inclouen els contactes de suport segons l’entorn d’accés:

Sandbox
Dades de contacte per a resoldre les consultes o les incidències que es produïsquen durant el procés de configuració tècnica en l’entorn Sandbox:

Atenció telefònica: 917 282 321
Correu electrònic: psd2.sandbox.soporte@redsys.es
Horari atenció telefònica: 12x5 (dilluns a divendres 08.00 h-20.00 h)

Producció
Dades de contacte per a resoldre consultes o incidències que es produïsquen en l’entorn de producció:

Atenció telefònica: 917 282 321
Correu electrònic: psd2.hub.soporte@redsys.es
Horari atenció telefònica: 24x7 (dilluns a diumenge 00.00 h-23.59 h)

Els TPP tindran habilitat en Caixa Rural un servei per a resoldre consultes o incidències a través del correu electrònic següent: rsi_psd2@rsi.cajarural.com, en què l’horari d’atenció serà: 24x7 (dilluns a diumenge 00.00 h-23.59 h).

A continuació es publiquen les estadístiques trimestrals sobre la disponibilitat i el rendiment de les API i de la interfície utilitzada pels seus usuaris de serveis de pagament:

Estadístiques tècniques disponibilitat

2020

 1. 1r trimestre 2020

 2. 2n trimestre 2020

 3. 3r trimestre 2020

2019

 1. 4t trimestre 2019

Estadístiques tècniques rendiment

2020

 1. 1r trimestre 2020

 2. 2n trimestre 2020

 3. 3n trimestre 2020

2019

 1. 4t trimestre 2019