• Informació per a APIs

    Llei de serveis de pagament

    Novedades - Bosque de pinos con un cielo azul

Benvolgut client,

El 4 de desembre de 2009 va entrar en vigor la Llei de serveis de pagament amb l’objectiu principal de garantir que els pagaments efectuats en l’àmbit de la Unió Europea, en concret, les TRANSFERÈNCIES, els DEUTES DIRECTES i les operacions de pagament efectuades mitjançant TARGETA, pogueren fer-se amb la mateixa facilitat, eficiència i seguretat que els pagaments nacionals interns dels estats membres.

L’aplicació de la Llei de serveis de pagament va suposar avantatges importants per a tots els ciutadans de la Unió Europea; com ara, que els pagaments s’abonen més ràpidament, les despeses d’algunes operacions poden ser compartides entre l’ordenant i el beneficiari o que podem disposar d’un termini més ampli per a retornar els rebuts.

No obstant això, el pas del temps, el canvi dels nostres hàbits de consum, l’increment de l’ús de les tecnologies, l’augment del comerç electrònic i la cerca de més seguretat han fet evolucionar la Llei de serveis de pagament cap a la PSD2, és a dir, la directiva sobre serveis de pagament i transaccions electròniques que van aprovar el Parlament i el Consell de la UE el 23 de desembre de 2015.

La PSD2 té com a objectiu principal millorar tant la seguretat com la comoditat de la gestió dels pagaments que s’efectuen, especialment a través d’Internet. Per tant, ara qualsevol pagament que vulgues fer a través d’una gestió electrònica, amb el mòbil, la tauleta o l’ordinador, és molt més segur, transparent i les teues dades estan més protegides.

Per això en Caixa Popular s’han establit una sèrie d’accions i mesures de seguretat que permeten reforçar la teua identificació i s’han definit els mecanismes de comunicació necessaris perquè pugues donar o retirar el teu consentiment per a la iniciació o l’execució de qualsevol ordre de pagament, quan tu vulgues.

Aquesta normativa europea, a més, ha comportat una altra sèrie d’avantatges per a tots els usuaris de serveis de pagaments, com per exemple:

  • Si extravies, et roben o et sostrauen indegudament les targetes, la clau d’accés o la signatura electrònica del servei de Ruralvía i s’executen operacions no autoritzades per tu, es redueix la teua responsabilitat fins a 50 € (cinquanta euros), en compte dels 150 € (cent cinquanta) recollits anteriorment.

  • En cas que es detecte que qualsevol operació de pagament que hages fet poguera ser fraudulenta, hi haja sospita de frau o poguera suposar una amenaça de seguretat, ens posarem en contacte amb tu de manera immediata per verificar-ne l’ordre.

  • En les operacions de pagament efectuades amb targetes i sota l’autorització prèvia, confirmarem la disponibilitat de fons en el teu compte per a executar o rebutjar l’operació. Aquesta confirmació es durà a terme sempre per un canal de comunicació segur i en aquesta resposta no s’informarà en cap cas de quin és el saldo disponible del teu compte.

  • En el moment en què rebem una operació de pagament ordenada per tu, serà executada, per regla general, no més tard del final del dia hàbil següent a la recepció.

També has de saber que, amb aquesta evolució de la normativa sobre pagaments, han sorgit altres figures que et permetran accedir a serveis financers nous i innovadors; i que seran prestats tant per les entitats financeres tradicionals com per altres empreses terceres:

  • Els “agregadors de comptes”, amb què podràs veure i consultar, de manera agrupada, en un únic lloc, tota la informació dels comptes que tingues oberts en qualsevol banc; així com veure’n tots els moviments.

  • Els “iniciadors de pagaments”, que et permetran efectuar un pagament del teu compte al compte del comerç directament.

En tots dos casos, si et decideixes a agregar els teus comptes o iniciar un pagament directament a través d’un tercer, hauràs de facilitar sempre el teu consentiment per a accedir als teus comptes i mostrar-ne les dades o gestionar un pagament, per això et recomanem, abans d’acceptar les condicions, que sempre lliges tota la informació amb detall, conegues l’ús que es farà de les teues dades i sàpies del cert que et trobes en un entorn segur.

Si vols saber més coses sobre els teus drets en fer pagaments a Europa, fes clic en "Més informació Llei de serveis de pagament".