Pla Gaudeix Segur

Descobreix totes les assegurances
que pots agrupar

Contracta una nova assegurança per poder agrupar les que ja tens i començar a gaudir de tots els avantatges del Pla Gaudeix Segur. Tria i combina les assegurances segons les teues necessitats, però recorda que en necessitaràs un mínim de dues per a accedir a la bonificació.

Vida*
100€
pictograma vida
Llar
150€
pictograma hogar
Autos**
200€
pictograma autos

Decessos
150€
pictograma decesos
Accidents***
100€
pictograma accidentes

Primes totals mínimes anuals indicades en cada assegurança.
Només es permeten 3 contractacions de la mateixa assegurança dins del pla.
* No vinculat a préstecs.
** Només primera categoria (turismes i furgonetes de PMA <3.500 kg).
*** Les assegurances Pla Especial Accidents i Accidents Sènior, que formen part del pla, no requereixen adhesió a la Tarifa Plana Multitranquil·litat.

Aut. SAMEF 18/04/2021.

Les assegurances incloses en el Pla Gaudeix Segur són: assegurança multirisc de la llar, assegurança de decessos, assegurança d’accidents contractades amb RGA Seguros Generales Rural SA de Seguros y Reaseguros, amb CIF A-78524683 i clau de laDGSFP C-616. Assegurança de vida sense vinculació a préstec hipotecari contractada amb RGA Rural Vida SA de Seguros y Reaseguros, amb CIF A78229663 i clau de l’DGSFP C-595. Assegurança de l’automòbil per a vehicles de primera categoria contractada amb: Liberty Seguros Compañía de Seguros y Reaseguros SA, amb CIF A48037642 i clau de la DGSFP C-0467, Reale Seguros Generales SA, amb CIF A78520293 i clau de la DGSFP C-0613, Mapfre España amb CIF A-28141935 i clau de la DGSFP C-0058 i Mutua Tinerfeña, Mutua de Seguros y Reaseguros, amb CIF G-38004297 i clau de la DGSFP M-0216.

La comercialització es fa a través d’RGA Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, inscrit en el registre de mediadors de la DGSFP amb CIF A79490264 i clau OV-0006, i amb pòlissa de responsabilitat civil. Caixa Rural pertany a la xarxa de distribució d’RGA Mediación OBSV SA. Consulteu les entitats asseguradores amb que RGA Mediación manté un contracte d’agència d’assegurances en https://www.segurosrga.es/Documents/Entidades_contrato_RGA_Mediacion.pdf