• Alertes per SMS i correu electrònic i avisos al mòbil

    Estaràs informat en tot moment, estigues on estigues

    Operativas online - Persona sonriendo con su movil en la mano mirando las operativas online ruralvia

Amb el servei de Alertes per SMS, Correu electrònic i Avisos al Mòbil de Caixa Popular, estaràs informat en tot moment de qualsevol moviment que es produïsca en els teus comptes o targetes. Toma el control i la seguretat en totes les teues operacions.

Informació a l'instant perquè sàpies quan t'abonen la nòmina o realitzen un càrrec en el teu compte, quan reps una transferència o si hi ha algun nou moviment en la teua targeta.

Si desitges donar-te d'alta en nostres alertes per SMS o correu electrònic, pots fer-ho directament des de la pestanya Serveis de ruralvía o en la teua oficina habitual. I si, a més, vols rebre notificacions a l'instant en el teu mòbil, activa el servei d'avisos des de la nostra aplicació ruralvía mòbil.

Tu tries les alertes que vols rebre:

1. Alertes de Comptes

Coneix a l'instant qualsevol moviment del teu compte.

ELS TEUS COMPTES CONTROLATS
Saldo amb periodicitat Informa de l'isc del teu compte amb la periodicitat que tries.
Abonament superior a Informa dels abonaments que es produïsquen en el teu compte amb un import superior a la quantitat que establisques.
Càrrec superior a Informa dels càrrecs que es produïsquen en el teu compte amb un import superior a la quantitat que establisques.
Rebut préstec Avisa del venciment d'un préstec associat al teu compte.
Abonament nòmina Avisa del moment en el qual t'abonen la teua nòmina o pensió.
Saldo inferior a Avisa quan el saldo del teu compte siga inferior a l'import que establisques.
Liquidació de targeta de crèdit per compte Informa de la suma de les liquidacions de totes les targetes de crèdit vinculades al teu compte.
Liquidació de targeta de crèdit per targeta Notifica la liquidació d'una determinada targeta.
Pagament de Rebuts Informa dels rebuts carregats en el teu compte.
Pròxima quota préstec Avisa amb 5 dies d'antelació del cobrament de la quota del teu préstec.

2.Alertes de Targetes

Control en les teues operacions de compra i disposició d'efectiu amb les teues targetes de Caixa Popular.

SEMPRE INFORMAT DELS MOVIMENTS DE LES TEUES TARGETA
Operacions realitzades amb targeta per import superior a Informa de totes les operacions realitzades amb la targeta que superen l'import que establisques.
Saldo disponible inferior a Avisa quan el saldo disponible de la teua targeta de crèdit siga inferior a l'import que indiques.

3. Alertes de Borsa

Per a estar informat en tot moment de l'estat dels teus ordres enviades a Borsa.

EL SERVEI DE VALORS EN EL TEU MÒBIL O CORREU ELECTRÒNIC
Ordenes de borsa rebutjades Informa del rebuig d'una ordre enviada a Borsa, en el moment en el qual es produïsca.
Estat d'ordre en bossa Notifica l'estat d'una ordre enviada a Borsa.

4. Alertes d'Operatives Internacionals

Informat en tot moment de les operatives que realitzes a l'estranger.

AL PUNT DE LES TEUES OPERATIVES REALITZADES EN L'ESTRANGER
Ingrés per transferència d'estranger Informa de les transferències de l'estranger que s'han abonat en el teu compte en el dia.
Remesa d'Importació Avisa de la recepció d'una remesa d'importació, així com dels pròxims venciments d'una ordre de pagament al teu càrrec.
Crèdits Documentaris d'Importació Informa de l'emissió d'un esborrany d'un crèdit documentari d'importació, l'emissió en ferma d'una modificació i la recepció de la presentació de documents.
Remeses d'Exportació Avisa dels canvis de situació que es vagen produint en els cobraments d'una remesa d'exportació.
Crèdits Documentaris d'Exportació Informa de la recepció d'un crèdit documentari d'exportació, així com de la seua modificació i dels canvis de situació que es vagen produint en les seues presentacions.

5. Alertes de Seguretat

Aconsegueix total tranquil·litat en els teus accessos i operacions econòmiques a ruralvía.

MÀXIMA SEGURETAT EN LES TEUES OPERACIONS EN RURALVÍA
Operacions econòmiques per import superior a Informa de les transferències i enviaments de fitxers de Norma 24 AEB amb un import superior al que establisques.
Alerta connexió a la web Avisa en el moment en el qual tu o una altra persona us connecteu al teu compte de ruralvía.

6. Alertes de ruralvía

Controla les transferències rebutjades i les devolucions de rebuts o bestretes de crèdits en ruralvía.

CONTROL DE LES TEUES OPERACIONS EN RURALVÍA
Operacions econòmiques rebutjades Avisa de les transferències tramitades per ruralvía que hagen sigut rebutjades.
Recepció devolucions C19/C58 Informa de les devolucions rebudes dels fitxers de rebuts i bestretes de crèdit enviats per ruralvía.