Actualitat

 • Notícies

  QUIMACOVA i Caixa Popular renoven el seu conveni de col•laboració per facilitar l’accés a programes de finançament empresarial al sector químic de la Comunitat Valenciana

  • A través d’aquest acord, Caixa Popular actualitza les condicions avantatjoses en els productes i els serveis financers a totes les empreses associades a QUIMACOVA.

  Signatura del conveni entre Quimiacova i Caixa Popular

  L’Associació Química i Mediambiental del sector químic de la Comunitat Valenciana, QUIMACOVA, i Caixa Popular han signat l’actualització del seu conveni de col·laboració amb l’objectiu de continuar dissenyant una proposta financera adequada a la situació actual amb condicions financeres especials per a facilitar la gestió economicofinancera de les empreses associades a QUIMACOVA i el col·lectiu de treball d’aquestes.

  Mitjançant aquest conveni, Caixa Popular posa a la disposició de QUIMACOVA els seus tècnics especialitzats per a la realització de cursos o jornades relacionades amb temes financers o d’assegurances, així com les pròpies instal·lacions de Caixa Popular, tant els Serveis Centrals com les oficines que reunisquen els requisits per a organitzar trobades amb les empreses associades a QUIMACOVA.

  El compromís mutu de totes dues entitats per millorar la competitivitat del sector químic fa que aquest conveni es renove cada any amb la finalitat de facilitar l’accés a programes de finançament empresarial que emanen de la Comunitat Econòmica Europea, als programes de la mateixa Administració de l’Estat, així com els que deriven de l’Administració de la Comunitat Valenciana a través de les línies següents:

  •    Productes financers especials per a les empreses associades a QUIMACOVA.
  •    Productes financers especials per al col·lectiu de treball de les empreses associades a QUIMACOVA.
  •    Consultoria d’assegurances per a les empreses associades a QUIMACOVA.
  •    Servei de comerç exterior per a les empreses associades a QUIMACOVA.
  •    Servei INNOVATE 4.0 per a les empreses associades a QUIMACOVA.
  •    Línies de finançament amb condicions financeres especials per a les empreses associades a QUIMACOVA damnificades per la COVID-19.
  •    Oferta especial per al col·lectiu de treball de les empreses associades a QUIMACOVA.
  •    Ofereix línies de finançament COVID-19.

Noticias anteriores

No se ha configurado el bloque correctamente