• Negoci Internacional

    Incoterms

    Incoterms - Port de càrrega amb contenidors de transport sobre mapa del món

Els Incoterms® són un conjunt de termes comercials que reflecteixen els usos i costums de les empreses en els seus contractes de compravenda de mercaderies. La seua acceptació és generalitzada internacionalment i són utilitzables, tant en les transaccions nacionals com en les internacionals.

L'establiment clar i correcte dels Incoterms® serveix per a delimitar amb precisió les obligacions i responsabilitats de comprador i venedor en l'àmbit de l'operació comercial. Així s'evitarà, o almenys es reduirà en bona part, el risc que sorgisquen divergències provocades per diferents interpretacions de les condicions contractuals o per diferents pràctiques locals, pròpies dels diferents països.

Sovint, els comunicats tenen un coneixement imprecís sobre les pràctiques comercials habituals al país de la seua contrapartida. Això pot donar peu a malentesos, litigis i processos, amb tot quant això implica de pèrdues de temps i diners. Per a solucionar aquests problemes, la Cambra de Comerç Internacional va publicar per primera vegada en 1936, una sèrie de regles internacionals per a la interpretació dels termes comercials. Aquestes regles van ser conegudes amb el nom de Incoterms® 1936.

A aquelles regles originals, se'ls han anat introduint esmenes i addicions en diversos anys, a fi d'adequar-les a les pràctiques comercials internacionals en curs. Des de l'1 de gener de 2020 està vigent la seua última revisió, encara que continua sent possible utilitzar versions anteriors. 

Pot consultar un esquema gràfic en aquests quadres resum:

Incoterms 2020®

Incoterms 2010®