• Extensió Línia ICO Covid-19

  Hui i sempre AJUDANT les nostres empreses i els nostres autònoms

  #SeguimAmbTu

  Línea ICO Covid19 - Manos unidas representando el apoyo a Autónomos y Empresas por el Covid19

L’ICO ha procedit a habilitar la possibilitat d’extensió del termini de venciment en les operacions de finançament avalades, atorgades a les empreses i els autònoms en virtut de l’RDL 8/2020 i l’RDL 25/2020, relatives a les mesures d’ajuda destinades a donar suport a l’economia en el context de la pandèmia del Covid-19.

 • Gris oscuro
 • Qui pot sol•licitar-ho?

  Aquestes noves extensions de termini de venciment podran ser sol•licitades per qualsevol autònom o empresa el domicili social dels quals se situe a Espanya i haja formalitzat operacions que tinguen l’aval de l’Estat, sota les Línies ICO AVALS Liquiditat Covid-19 i/o Línia ICO AVALS Inversió Covid-19.

  Termini per a la sol•licitud de l’extensió

  Les extensions de termini de finançament avalat que complisquen els requisits establits en l’Acord de Consell de Ministres de 21 de juny de 2022, poden ser sol•licitades per part de les empreses i els autònoms a partir del 30 de juny de 2022.

  Els autònoms i les empreses podran sol•licitar l’extensió del termini de les seues operacions avalades, sempre que el termini total de l’operació, comptat des de la formalització, no supere 8 o 10 anys, situació que dependrà del règim d’ajudes Marc Temporal a què se subjecte l’operació avalada.
   

  Requisits d’elegibilitat per a la sol•licitud de les mesures

  Les empreses i els autònoms que sol•liciten l’extensió del termini de les seues operacions avalades han de complir totes les condicions establides en l’Acord del Consell de Ministres de 21 de juliol de 2022.

  Així mateix, Caixa Popular, seguint les condicions establides en l’Acord del Consell de Ministres esmentat anteriorment, i en aplicació dels seus procediments i les seues polítiques internes, podrà acceptar o rebutjar les sol•licituds d’extensió de venciment fetes per les empreses i els autònoms, i sempre en compliment de tota la normativa referent al règim d’ajuda del Marc Temporal.

  On he de dirigir la meua sol•licitud?

  Els clients interessats a sol•licitar l’extensió de la línia ICO Covid-19, hauran de sol•licitar-ho a través de la seua oficina habitual, hi hauran d’adjuntar la documentació que s’hi requerisca.