PERTE

Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica

Són un mecanisme d'impuls i coordinació de projectes molt prioritaris, especialment complexos o en els quals existisca una clara fallada de mercat.

El seu objectiu és contribuir a una gestió àgil i eficient dels fons i reforçar aquells projectes que contribuïsquen clarament a la transformació de l'economia espanyola.

Vam mostrar alguns dels PERTE publicats:

Agroalimentari
Agroalimentari

per a reforçar el desenvolupament de la cadena agroalimentària i dotar-la d'eines per a afrontar els reptes mediambientals, digitals, socials i econòmics.

Desenvolupament del vehicle elèctric i connectat
Desenvolupament del vehicle elèctric i connectat

per a donar resposta a la nova mobilitat sostenible, connectada i a la generació de noves activitats.

Energies renovables, hidrogen renovable i emmagatzematge
Energies renovables, hidrogen renovable i emmagatzematge

per a la transició cap a una economia neutra en carboni en termes ambientals, socials i econòmics.

Economia circular
Economia circular

per a accelerar la transició cap a un sistema productiu més eficient i sostenibles en l'ús de les matèries primeres.

Digitalització del cicle de l'aigua
Digitalització del cicle de l'aigua
Digitalització del cicle de l'aigua

per a transformar i modernitzar els sistemes de gestió de l'aigua, tant per al cicle urbà de l'aigua, com per al reg i els usos industrials.

Microelectrònica i semiconductors
Microelectrònica i semiconductors

a causa de la seua importància geoestratègica, pretén potenciar i atraure inversions entorn d'aquesta indústria.

Economia Social i de les cures
Economia Social i de les cures

per a potenciar i consolidar les aliances entre els centres d'investigació, organitzacions, cooperatives i entitats que treballen en aquest sector.

Indústria naval
Indústria naval

diversificant el sector cap a nous productes, la seua digitalització i millora de la seua sostenibilitat mediambiental.

Aeroespacial
Aeroespacial

per a millorar i generar capacitats tecnològiques i industrials en el sector aeroespacial.

Salut d'avantguarda
Salut d'avantguarda

millorant la salut de la població a partir de la innovació diagnòstica, terapèutica i preventiva en el Sistema Nacional de Salut.

Nova Economia de la Llengua
Nova Economia de la Llengua

desenvolupant les oportunitats que presenta l'espanyol com a actiu per a impulsar l'economia.