• Caixa Popular

    Fons d’inversió

    Novedades - Bosque de pinos con un cielo azul
  • Informació del sector sobre l’evolució del patrimoni, rendibilitats, famílies, partícips, subscripcions i reemborsaments, així com el nombre de fons i la posició de la nostra gestora Gescooperatiu dins d’aquest fons.

  • Evolució dels fons del Grup pel que fa a patrimoni, nombre de partícips i rànquing.

  • Principals notícies relacionades amb el sector, tant resultats, legislació, valoracions, mercats, CNMV, INVERCO, etc.

  • Cartera model teòrica per a diferents nivells d’aversió al risc: Conservadora, Prudent, Moderada i Decidida.

  • Fons d’inversió en procés de definició o de comercialització en el Grup.

Fons d’inversió (PDF)