Què és un rènting de vehicles?

El rènting de vehicles és un servei que permet accedir a l’ús i gaudi d’un vehicle amb totes les despeses incloses a canvi d’una quota mensual. S’articula mitjançant un lloguer de vehicles de llarga duració, en un contracte flexible que s’adapta a les necessitats de l’usuari i que afig els serveis necessaris per a circular i mantindre el vehicle. 


El rènting és un servei integral de mobilitat apte tant per a pimes i autònoms com per a particulars.

Modalitats de rènting de vehicles en Caixa Popular:

Actualment, el rènting de vehicles Leaseplan es pot contractar en dues modalitats:

 • Express (Annex 1)
 • Total (Annex 2)

 

Quins serveis de manteniment són els que s’inclouen en un contracte de rènting?

A continuació exposem els serveis més habituals que s’inclouen en el rènting

 • Gestió integral del vehicle: compra, matriculació, lliurament, manteniment i recollida en acabar el contracte.
 • Assistència en carretera nacional 24 h/7 dies.
 • Gestió i pagament d’Impostos: matriculació, circulació, etc.
 • Gestió i pagament d’ITV.
 • Manteniment i avaries.
 • Ruptura de llunes.
 • Pneumàtics.
 • Vehicle prelliurament (opcional a petició del client fins que puga disposar del vehicle contractat).
 • Servei de recollida i lliurament
 • Vehicles de substitució (modalitat Total).
 • Gestió de multes (modalitat Total).
 • Assegurança a tot risc (preveu altres conductors amb independència de l’edat).
 • Targeta carburant. 

Els serveis que no s’inclouen en un contracte de rènting són:

 • L’import de les multes.
 • Despesa de combustible i peatges.
 • La neteja del vehicle.

En un sol rebut s’inclouen totes les despeses implícites per la compra del vehicle, el desgast per l’ús i els riscos inherents a la propietat, el manteniment i la circulació.
 

Què passa al final del contracte de rènting?

Al final del contracte de rènting tens la possibilitat de:

 • Tornar el vehicle, amb la possibilitat de poder fer un altre rènting.
 • Ampliar la duració del contracte i continuar gaudint del bé (subjecte a l’aprovació per part de l’empresa proveïdora de rènting).

Qui és el propietari dels béns adquirits mitjançant rènting?

En el cas d’un rènting, la propietat serà de l’empresa amb què es fa el contracte de rènting.

Avantatges d’adquirir un vehicle en rènting a través de Caixa Popular:

 • Estalvi financer:

L’empresa de rènting té una capacitat de compra i especialització en la gestió que li permet aconseguir estalvis, que trasllada als seus clients. Per aquest motiu, el rènting pot suposar fins a un 20% menys de despeses.

 • Control de costos:

Un sol proveïdor, un únic pagament mensual i una sola factura agrupa tots els tràmits i les despeses associades a la utilització del vehicle.

 

 • Avantatges fiscals:

Per a empresaris i autònoms, la quota de rènting sense IVA és una despesa deduïble al 100% en l’impost sobre societats o en l’IRPF. Quant a l’IVA, la desgravació depén del grau d’utilització del vehicle per a l’activitat professional: 100% en el cas de vehicles comercials.

 

 • Menys preocupacions, més temps:

L’empresa de rènting fa tots els tràmits i les gestions relacionats amb el teu vehicle, per la qual cosa estalvies temps i preocupacions.

 

 • Centrar-te en el teu negoci:

Externalitzar una tasca no productiva, com és la gestió i el control del vehicle o la flota de l’empresa, permet centrar els recursos humans i financers en allò que de veritat és important en cada empresa.

 

 • Liquiditat:

El rènting allibera recursos de tresoreria per fer front a altres despeses o inversions rendibles amb menys depreciació que els vehicles.

 

 • Menys riscos:

Amb el rènting no assumeixes riscos associats a la propietat del vehicle, com ara la responsabilitat administrativa (pagament d’impostos, etc.), la responsabilitat civil, avaries imprevistes i l’obsolescència o la revenda del vehicle al final de la seua vida útil o si vols canviar de cotxe (buscar comprador, fer la transferència del vehicle, aconseguir un bon preu...).


No consumeix CIRBE