Actualitat

 • Noticies

  Caixa Popular presenta els resultats de l’exercici 2019 en l’Assemblea General

   vista de la general de la taula on estan el president, director general, secretaria Consell Rector i Responsable RSC de Caixa popular en un moment de la seua intervenció

  Caixa Popular ha presentat als socis cooperativistes en l’Assemblea General les dades més significatives de l’exercici 2019 i la memòria de l’entitat.

  La cooperativa de crèdit va obtindre en l’exercici passat uns beneficis de 14 milions d’euros, la qual cosa implica un creixement d’un 16%. Aquests resultats després d’impostos van ascendir a 11 milions d’euros. L’entitat financera valenciana va acabar l’any 2019 amb uns depòsits de 1.561 milions d’euros, la qual cosa representa un increment del 9% respecte a l’any anterior. 

  Caixa Popular ha continuat amb una política activa a l’hora d’oferir finançament a les empreses, cooperatives, comerços, autònoms i famílies valencianes; les inversions creditícies es van situar en 1.195 milions d’euros, cosa que va suposar un creixement del 14% respecte del 2018.

  Les dotacions al fons d’insolvència de 6,45 milions d’euros van situar la cobertura total de la morositat en un 61,3%, amb un descens de la ràtio de mora de fins al 4,76%.

  Al tancament de l’exercici, el marge d’interessos va arribar a 37 milions d’euros, amb un increment del 12%; i el marge brut, a 56 milions d’euros, amb un increment del 9%. La ràtio d’eficiència es va situar en 56,38%.

  Caixa Popular té un total de 75 oficines repartides per les principals poblacions valencianes. El 2019  Caixa Popular va obrir dues oficines noves, l’una a la ciutat de Villena, que és la tercera a la província d’Alacant, i l’altra a Tavernes de la Valldigna. El 2020 l’entitat ha mantingut el seu pla d’expansió i ha obert dues oficines noves, l’una al carrer d’Amadeu de Savoia de València i l’altra a l’Eliana.

  El creixement també es trasllada a l’equip humà, Caixa Popular va crear l’any 2019 18 llocs de treball nous; l’entitat va sumar una plantilla de 368 persones, en què el 91% són socis de treball i, per tant, propietaris de la cooperativa.

  Cada vegada també són més les persones que confien en la banca cooperativa, valenciana, amb valors, social i diferent de Caixa Popular, que va superar els 205.000 clients, dels quals el 76% són usuaris de Ruralvía, la banca digital de l’entitat que combina la tecnologia més moderna i tota la capacitat de desenvolupament que ofereix pertànyer al Grup Caixa Rural.

   

  • Caixa Popular ha destinat més de 1,7 milions d’euros a iniciatives d’impacte social a la Comunitat Valenciana

  Caixa Popular reverteix en la societat els beneficis que genera i deixa una empremta social important en el territori valencià. Gràcies al compromís amb les persones i a la implicació amb l’entorn, durant 2019 l’entitat es va implicar en multitud de projectes que contribueixen a dinamitzar i millorar la societat valenciana, amb especial rellevància en els que ajuden a empoderar la dona, enfortir el teixit comercial i empresarial, així com l’esport i la cultura valencianes.

  En total, la principal entitat financera valenciana ha destinat més de 1,7 milions d’euros a iniciatives d’impacte social a la Comunitat Valenciana. 

  El pla estratègic de Caixa Popular continuarà fixant les claus en un creixement sostenible, que permeta oferir un model de banca cooperativa, valenciana, amb valors, social i diferent.

   

  • Caixa Popular presenta la primera targeta bancària que promou la igualtat de gènere

  La cooperativa de crèdit valenciana va presentar en l’Assemblea General la targeta que destinarà un 0,7 per cent dels beneficis obtinguts del seu ús, és a dir, per les compres fetes amb aquesta targeta, denominada “Targeta Dona”, a projectes socials que afavorisquen la igualtat en qualsevol mena d’àmbit. Una iniciativa pionera a escala europea i, probablement, a escala mundial.

  Caixa Popular constituirà durant aquest any un fons per repartir-lo el 2021 entre les entitats socials que treballen iniciatives centrades en l’àmbit de la dona i el foment de la igualtat. En acabar aquest exercici, obrirà una convocatòria perquè s’hi presenten aquests projectes.
   

Noticias anteriores

No se ha configurado el bloque correctamente